Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

118,1

119,4

113,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

126,3

129,1

115,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

124,4

124,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

118,0

118,0

-

Добування металевих руд

07

132,3

155,9

113,3

Переробна промисловість

C

113,2

113,0

113,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

108,4

108,7

106,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

104,0

104,0

104,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

112,5

113,3

96,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,1

114,9

99,0

Виробництво цукру

10.81

81,8

82,5

2

Виробництво напоїв

11

117,8

117,8

109,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

111,7

112,8

104,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,1

112,9

109,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

117,4

116,7

135,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,8

115,0

99,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,8

114,0

101,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,7

113,4

105,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

120,4

118,4

121,9

Машинобудування

26-30

116,4

119,7

107,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

109,3

107,7

112,0

Виробництво електричного устатковання

27

126,0

137,1

101,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,7

112,3

109,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

117,7

120,6

109,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

126,8

126,8

-

Товари проміжного споживання

 

119,3

120,8

116,6

Інвестиційні товари

 

113,8

115,2

107,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

108,2

108,6

106,7

Споживчі товари тривалого використання

 

108,7

108,1

111,0

Енергія

 

123,5

123,5

135,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.08.2018