Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

119,3

121,1

112,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

120,9

123,6

111,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

120,4

120,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

116,1

116,1

-

Добування металевих руд

07

123,5

139,2

109,6

Переробна промисловість

C

113,7

113,8

113,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

108,9

109,1

107,7

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,7

103,7

105,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

112,5

113,0

100,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,6

115,0

104,5

Виробництво цукру

10.81

83,4

84,2

2

Виробництво напоїв

11

117,8

117,9

106,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

108,5

108,7

105,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

113,1

113,7

111,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

122,9

122,7

127,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

113,2

118,1

100,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,6

113,8

102,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

113,1

113,6

107,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

118,5

117,1

119,4

Машинобудування

26-30

116,7

119,5

109,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

110,7

109,6

112,1

Виробництво електричного устатковання

27

126,1

136,4

103,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,9

112,5

109,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,0

119,6

113,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

133,2

133,2

-

Товари проміжного споживання

 

117,6

119,2

114,7

Інвестиційні товари

 

114,2

115,2

109,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

108,4

108,6

107,7

Споживчі товари тривалого використання

 

108,9

108,6

110,5

Енергія

 

128,3

128,4

127,3

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
11.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше