Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

118,9

120,8

112,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

117,7

120,6

107,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

115,6

115,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

116,0

116,0

-

Добування металевих руд

07

117,5

131,7

105,4

Переробна промисловість

C

113,5

113,5

112,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

109,2

108,7

110,7

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

102,8

102,8

109,0

Виробництво молочних продуктів

10.5

112,8

113,4

99,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

116,7

116,9

106,8

Виробництво цукру

10.81

83,8

83,9

2

Виробництво напоїв

11

112,8

112,9

109,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

108,7

108,7

106,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

113,2

114,0

111,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

124,4

124,4

125,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

113,6

118,3

101,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,1

113,2

102,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,6

113,5

104,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

116,8

115,7

117,3

Машинобудування

26-30

115,7

118,4

108,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

110,4

109,8

110,4

Виробництво електричного устатковання

27

119,3

126,5

101,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,8

112,8

108,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

119,5

121,6

112,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

133,9

133,9

-

Товари проміжного споживання

 

115,8

117,6

112,9

Інвестиційні товари

 

114,7

115,7

109,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

108,7

108,3

110,3

Споживчі товари тривалого використання

 

110,5

110,5

111,2

Енергія

 

128,7

128,9

125,9

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше