Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у жовтні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

116,6

118,6

109,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

117,5

119,8

110,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

114,6

114,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

117,0

117,0

-

Добування металевих руд

07

117,0

126,8

107,9

Переробна промисловість

C

111,3

112,0

108,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

109,6

110,4

106,7

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

107,1

107,3

105,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

111,0

111,7

99,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

115,0

115,2

106,7

Виробництво цукру

10.81

90,1

90,4

2

Виробництво напоїв

11

117,2

117,4

110,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

110,0

108,8

113,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,2

113,5

109,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

109,5

109,0

121,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

111,8

115,9

100,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,2

115,4

104,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

113,0

114,0

104,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

110,8

110,8

110,3

Машинобудування

26-30

114,5

116,9

108,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

110,5

109,7

111,3

Виробництво електричного устатковання

27

114,4

118,8

102,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,9

113,0

108,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

119,0

121,6

111,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

130,1

130,1

-

Товари проміжного споживання

 

112,9

114,8

109,6

Інвестиційні товари

 

114,7

115,8

109,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

109,3

110,2

106,5

Споживчі товари тривалого використання

 

109,7

110,4

109,7

Енергія

 

124,7

124,8

121,2

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
09.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше