Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у листопаді 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

116,5

118,6

107,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

113,7

112,2

116,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,3

105,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

128,9

128,9

-

Добування металевих руд

07

104,6

92,4

115,5

Переробна промисловість

C

109,8

111,1

106,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

108,6

109,3

105,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

104,6

104,6

104,9

Виробництво молочних продуктів

10.5

109,5

110,2

96,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

115,8

116,1

105,6

Виробництво цукру

10.81

85,4

85,7

2

Виробництво напоїв

11

117,6

117,9

107,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

108,6

107,4

113,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

111,8

113,6

108,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

104,6

104,5

108,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

109,3

112,9

99,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,1

115,3

103,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

113,1

114,0

104,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

108,9

111,8

105,5

Машинобудування

26-30

114,1

116,7

107,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

110,0

110,0

109,8

Виробництво електричного устатковання

27

113,9

117,8

102,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

111,0

113,6

107,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,1

120,8

110,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

134,4

134,4

-

Товари проміжного споживання

 

109,9

111,0

107,9

Інвестиційні товари

 

114,1

114,8

110,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

108,5

109,2

105,4

Споживчі товари тривалого використання

 

108,5

109,2

108,5

Енергія

 

127,7

127,8

108,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
11.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше