Архів: 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2018 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

114,2

116,3

105,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

114,3

113,6

116,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,4

105,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

124,9

124,9

-

Добування металевих руд

07

108,2

99,6

116,5

Переробна промисловість

C

107,4

108,9

103,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

107,0

108,6

101,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,5

103,5

101,1

Виробництво молочних продуктів

10.5

109,8

110,3

98,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,7

115,6

100,5

Виробництво цукру

10.81

92,8

93,0

2

Виробництво напоїв

11

116,9

117,4

105,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

108,7

108,0

112,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

109,7

111,5

105,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,9

96,4

107,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

107,7

111,2

97,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

116,7

118,5

102,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,6

113,9

101,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

105,6

107,2

103,5

Машинобудування

26-30

113,1

116,9

105,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

108,7

109,2

106,3

Виробництво електричного устатковання

27

113,5

117,3

101,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

110,5

113,3

105,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

117,3

121,0

104,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

129,8

129,8

-

Товари проміжного споживання

 

108,5

109,6

106,7

Інвестиційні товари

 

113,0

114,3

108,1

Споживчі товари короткострокового використання

 

107,1

108,6

101,4

Споживчі товари тривалого використання

 

107,9

110,1

105,6

Енергія

 

123,3

123,4

107,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше