Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

120,8

123,3

113,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

123,3

134,8

92,9

з неї:

Добування кам'яного вугілля

138,1

138,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

109,6

109,6

-

Добування металевих руд

122,2

175,1

90,0

Переробна промисловість

116,6

116,7

116,5

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

111,4

113,4

105,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

126,6

127,0

111,0

Виробництво молочних продуктів

114,5

114,6

107,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

115,5

115,7

109,4

Виробництво цукру

93,7

93,9

2

Виробництво напоїв

115,9

116,0

111,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111,8

112,1

108,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

113,5

112,5

114,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

129,8

127,2

189,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

114,1

116,3

108,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

111,0

111,9

104,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

112,8

112,8

110,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

124,2

121,9

125,5

Машинобудування

118,6

119,2

116,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

109,8

108,5

111,9

Виробництво електричного устатковання

128,1

137,6

107,4

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

113,9

113,1

114,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

119,4

117,6

125,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

130,0

130,0

-

Товари проміжного споживання

121,4

125,0

115,5

Інвестиційні товари

117,4

117,4

116,7

Споживчі товари короткострокового використання

110,9

112,8

105,6

Споживчі товари тривалого використання

113,2

111,8

116,0

Енергія

128,4

128,2

189,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.