Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

117,8

120,2

110,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

116,6

127,6

88,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

134,0

134,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

109,2

109,2

-

Добування металевих руд

109,6

148,2

85,2

Переробна промисловість

115,2

115,6

113,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

111,0

112,9

104,3

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

124,8

125,3

108,0

Виробництво молочних продуктів

113,7

114,0

103,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

114,5

115,0

105,0

Виробництво цукру

85,8

86,2

2

Виробництво напоїв

116,8

116,9

111,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111,3

111,7

107,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

113,0

112,3

113,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

124,2

121,9

175,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

111,3

113,6

104,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

111,3

112,2

103,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

112,3

112,4

108,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

121,7

121,7

121,0

Машинобудування

117,6

118,7

113,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

109,2

107,5

112,6

Виробництво електричного устатковання

127,1

137,0

105,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

112,7

112,7

112,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

118,3

117,4

122,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

124,6

124,6

-

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

117,8

121,8

111,4

Інвестиційні товари

116,6

116,7

114,4

Споживчі товари короткострокового використання

110,4

112,4

104,7

Споживчі товари тривалого використання

112,0

110,6

114,9

Енергія

123,3

123,2

175,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.