Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-травні 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

117,5

119,9

110,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

117,1

127,2

90,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

132,2

132,2

-

Добування сирої нафти та природного газу

110,3

110,3

-

Добування металевих руд

110,7

147,2

87,1

Переробна промисловість

114,9

115,5

113,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

110,8

112,6

104,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

123,5

123,9

107,5

Виробництво молочних продуктів

113,7

114,1

103,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

114,2

114,8

103,2

Виробництво цукру

84,6

84,9

2

Виробництво напоїв

116,8

116,9

110,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

111,4

111,8

107,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

112,7

112,3

112,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

124,5

122,5

168,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

110,6

112,9

104,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

111,4

112,4

103,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

112,2

112,5

107,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

120,9

121,2

119,8

Машинобудування

117,3

118,7

112,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

109,1

107,3

112,3

Виробництво електричного устатковання

126,9

137,0

104,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

112,3

112,5

112,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

118,0

117,6

120,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

124,3

124,3

-

Товари проміжного споживання

117,3

121,2

111,1

Інвестиційні товари

116,2

116,6

113,3

Споживчі товари короткострокового використання

110,2

112,2

104,5

Споживчі товари тривалого використання

111,5

110,4

114,1

Енергія

123,2

123,1

168,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.