Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-червні 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

117,7

120,1

110,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

118,3

127,7

92,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

131,0

131,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

111,6

111,6

-

Добування металевих руд

07

113,2

149,1

89,6

Переробна промисловість

C

114,6

115,3

112,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

110,6

112,3

104,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

121,8

122,1

107,0

Виробництво молочних продуктів

10.5

113,8

114,2

102,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,1

114,7

102,4

Виробництво цукру

10.81

83,5

83,9

2

Виробництво напоїв

11

116,8

116,9

109,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

111,4

112,0

106,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,5

112,5

112,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

124,6

122,8

164,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,2

112,7

103,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

111,6

112,7

103,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,3

112,6

106,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

120,5

120,9

119,4

Машинобудування

26-30

117,3

119,0

112,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

108,9

107,1

112,2

Виробництво електричного устатковання

27

126,7

137,0

104,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

112,1

112,5

111,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,4

118,4

118,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

125,0

125,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

117,3

121,1

111,3

Інвестиційні товари

 

115,9

116,5

112,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

110,0

111,8

104,8

Споживчі товари тривалого використання

 

111,2

110,1

113,7

Енергія

 

123,6

123,5

164,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.