Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-липні 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

117,7

120,0

110,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

119,4

127,9

95,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

130,0

130,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

112,5

112,5

-

Добування металевих руд

07

115,5

149,9

92,2

Переробна промисловість

C

114,4

114,9

112,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

110,3

111,8

104,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

119,0

119,3

106,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

113,6

114,1

101,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,1

114,7

101,9

Виробництво цукру

10.81

83,2

83,7

2

Виробництво напоїв

11

117,0

117,1

109,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

111,4

112,1

106,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,5

112,5

112,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

123,6

121,9

159,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,3

113,1

102,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

111,8

112,9

102,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,3

112,7

106,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

120,5

120,5

119,8

Машинобудування

26-30

117,1

119,1

111,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

108,9

107,2

112,2

Виробництво електричного устатковання

27

126,6

137,0

103,7

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

111,9

112,5

111,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,3

118,9

117,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

125,3

125,3

-

Товари проміжного споживання

 

117,6

121,0

112,1

Інвестиційні товари

 

115,6

116,3

111,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

109,7

111,4

105,0

Споживчі товари тривалого використання

 

110,8

109,8

113,3

Енергія

 

123,6

123,6

159,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
10.08.2018