Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-листопаді 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

117,8

119,9

110,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

118,6

124,3

100,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

123,4

123,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

115,1

115,1

-

Добування металевих руд

07

115,3

137,4

97,9

Переробна промисловість

C

113,5

114,1

111,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

109,8

110,9

105,9

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

113,3

113,5

106,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

112,8

113,3

100,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,6

115,1

103,4

Виробництво цукру

10.81

84,0

84,4

2

Виробництво напоїв

11

116,7

116,9

109,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

110,5

110,7

107,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,5

112,9

111,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

120,0

119,0

142,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,9

114,2

101,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,3

113,5

103,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,6

113,1

106,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

117,8

117,9

117,1

Машинобудування

26-30

116,4

118,7

110,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

109,5

108,1

111,7

Виробництво електричного устатковання

27

123,4

132,1

103,2

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

111,5

112,7

110,3

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,4

119,7

115,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

128,1

128,1

-

Товари проміжного споживання

 

116,2

118,9

111,7

Інвестиційні товари

 

115,2

115,9

111,2

Споживчі товари короткострокового використання

 

109,4

110,5

105,9

Споживчі товари тривалого використання

 

110,3

109,8

112,1

Енергія

 

125,0

125,0

142,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
11.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше