Архів: 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-грудні 2018 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

117,4

119,6

110,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

118,2

123,2

101,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

121,6

121,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

116,0

116,0

-

Добування металевих руд

07

114,6

132,9

99,5

Переробна промисловість

C

113,0

113,6

111,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

109,6

110,6

105,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

112,3

112,6

106,0

Виробництво молочних продуктів

10.5

112,5

113,1

100,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,6

115,2

103,1

Виробництво цукру

10.81

84,7

85,1

2

Виробництво напоїв

11

116,7

116,9

108,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

110,4

110,5

108,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

112,2

112,8

110,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

117,7

116,7

139,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,6

114,0

101,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,7

113,9

102,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,6

113,2

105,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

116,7

117,0

115,8

Машинобудування

26-30

116,1

118,5

109,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

109,4

108,2

111,2

Виробництво електричного устатковання

27

122,4

130,7

103,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

111,4

112,8

109,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

118,3

119,8

114,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

128,3

128,3

-

Товари проміжного споживання

 

115,5

118,1

111,3

Інвестиційні товари

 

115,0

115,8

110,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

109,2

110,3

105,5

Споживчі товари тривалого використання

 

110,1

109,8

111,5

Енергія

 

124,8

124,8

139,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше