Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

 

288305,5

73,9

584358,0

26,1

296052,5

сільське, лісове та рибне господарство

A

71002,6

86,2

93935,8

13,8

22933,2

промисловість

B+C+D+E

109288,8

72,4

233568,7

27,6

124279,9

будівництво

F

4414,1

72,4

13510,5

27,6

9096,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

68809,8

76,9

99052,5

23,1

30242,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

-24265,4

73,6

25870,6

26,4

50136,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

2350,9

71,1

3858,6

28,9

1507,7

інформація та телекомунікації

J

14676,1

69,8

20368,1

30,2

5692,0

фінансова та страхова діяльність

K

23096,2

63,7

31841,6

36,3

8745,4

операції з нерухомим майном

L

-1551,6

63,2

21395,6

36,8

22947,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

20304,4

69,6

28642,0

30,4

8337,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-493,1

69,7

9376,0

30,3

9869,1

освіта

P

138,3

69,2

326,1

30,8

187,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1022,0

68,4

1980,6

31,6

958,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

-597,1

63,1

400,0

36,9

997,1

надання інших видів послуг

S

109,5

71,1

231,3

28,9

121,8

1 Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані уточнено.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 31.10.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше