Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2018 року

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

71823,8

68,5

160525,6

31,5

88701,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

60169,6

75,4

69129,9

24,6

8960,3

Переробна промисловість

C

8991,4

73,9

75178,4

26,1

66187,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

2569,0

68,0

14322,9

32,0

11753,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

471,7

70,1

740,0

29,9

268,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

3959,8

83,7

4743,0

16,3

783,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-680,7

70,4

3223,6

29,6

3904,3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-479,3

71,3

2208,8

28,7

2688,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2385,8

76,2

2539,8

23,8

154,0

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-13611,9

78,3

6528,3

21,7

20140,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

7298,3

78,3

27754,5

21,7

20456,2

машинобудування

26+27+28+29+30

6309,7

73,9

11645,5

26,1

5335,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

1160,1

78,5

1375,2

21,5

215,1

виробництво електричного устатковання

27

2489,1

74,7

3240,4

25,3

751,3

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

902,0

73,1

3311,3

26,9

2409,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

1758,5

72,0

3718,6

28,0

1960,1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

769,0

76,1

1472,0

23,9

703,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3734,7

41,4

15595,0

58,6

11860,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-1071,9

36,4

622,3

63,6

1694,2

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації: 26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше