Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–березень 2018 року

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість1

B+C+D+E

65467,1

708698,9

9,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

27236,4

75117,0

36,3

Переробна промисловість

C

29341,7

408637,0

7,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

6018,6

133909,4

4,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

405,1

5751,7

7,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

1873,9

17716,9

10,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2560,2

24630,2

10,4

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

5467,5

15829,3

34,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1296,2

7057,0

18,4

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

2518,7

22823,5

11,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

3182,4

129070,1

2,5

машинобудування

26+27+28+29+30

5484,5

41775,6

13,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

764,7

3143,4

24,3

виробництво електричного устатковання

27

1026,6

7416,1

13,8

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

1418,3

14842,8

9,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

2274,9

16373,3

13,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

534,6

10073,3

5,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9526,5

216175,4

4,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-637,5

8769,5

-7,3

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.