Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–вересень 2018 року

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість1

B+C+D+E

143085,6

2032266,6

7,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

89433,3

218886,6

40,9

Переробна промисловість

C

43839,3

1307253,7

3,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

13975,8

418556,8

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

790,8

17846,0

4,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

5804,1

56777,1

10,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1031,1

79340,1

1,3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

717,1

53414,7

1,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

3526,3

22357,7

15,8

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-9988,3

109453,4

-9,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

14761,5

378198,1

3,9

машинобудування

26+27+28+29+30

12050,5

139612,9

8,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

1367,2

9526,4

14,4

виробництво електричного устатковання

27

3716,7

25408,6

14,6

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

3270,5

49811,9

6,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

3696,1

54866,0

6,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

1170,4

31696,9

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11371,7

479716,1

2,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-1558,7

26410,2

-5,9

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації: 26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше