Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за І квартал 2018 року1

 

 

Млн.грн.

У відсотках до підсумку

Доходи

657928

100,0

заробітна плата

327214

49,8

прибуток та змішаний дохід

82338

12,5

доходи від власності (одержані)

12108

1,8

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

236268

35,9

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

107192

16,3

інші поточні трансферти

22431

3,4

соціальні трансферти в натурі

106645

16,2

Витрати та заощадження

657928

100,0

придбання товарів та послуг

610202

92,7

доходи від власності (сплачені)

5401

0,8

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

64305

9,8

у тому числі:

   

поточні податки на доходи, майно тощо

52539

8,0

внески на соціальне страхування

591

0,1

інші поточні трансферти

11175

1,7

нагромадження нефінансових активів

-9167

-1,4

приріст фінансових активів

-12813

-1,9

з них:

   

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

-579

-0,1

заощадження в іноземній валюті

4296

0,7

позики, одержані за виключенням погашених (-)

15486

2,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.