Архів

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2018 рік1

(млн.грн)

 

Cічень-березень

Cічень-червень

Cічень-вересень

Cічень-грудень

Промисловість

31897,0

71670,5

116433,9

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9295,1

21384,5

35285,3

 

Переробна промисловість

16604,8

36769,7

58020,1

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

4501,3

9371,8

14691,1

 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

316,2

913,0

1396,1

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1398,1

3048,5

4468,6

 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

138,5

340,0

641,4

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

523,1

1512,3

1997,7

 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

430,7

985,7

1647,5

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

2259,4

5287,6

8277,2

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устатковання

3946,0

8900,6

15152,5

 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

184,0

492,6

703,2

 

Виробництво електричного устатковання

347,6

786,0

1127,6

 

Виробництво машин та устатковання не віднесених до інших угрупувань

785,0

1592,3

2508,3

 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1434,8

2620,4

3956,2

 

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устатковання

340,1

918,9

1452,7

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5572,1

12584,9

21421,6

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

425,0

931,4

1706,9

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
29.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше