Архів: 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012|2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Основні показники соціально-економічного розвитку України

 

 

Фактично за січень 2018р.

Темпи зростання (зниження), %

січень 2018р. до

довідково:

грудня 2017р.

січня 2017р.

січень 2017р. до січня 2016р.

2017р. до 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

378,9

х

88,3

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

7711

87,9

128,4

137,7

137,1

реальна, %

х

86,6

112,3

121,4

119,1

Заборгованість із виплати заробітної плати – усього1, млн.грн

2535,3

107,0

132,9

91,2

х

Індекс споживчих цін

х

101,5

114,1

112,6

114,4

Індекс цін виробників промислової продукції

х

104,4

122,0

136,8

126,4

Обсяг реалізованої промислової продукції2, млн.грн

2152596,9

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

86,1

103,6

106,4

100,4

Обсяг сільськогосподарської продукції, млн.грн

15344,0

х

х

х

х

Індекс сільськогосподарської продукції

х

29,4

101,1

97,6

97,3

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

4833,6

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

26,1

99,0

146,5

126,3

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла2, тис.кв.м

10206,0

х

х

х

109,0

Капітальні інвестиції, млн.грн

412812,93

х

х

122,14

118,05

Експорт товарів та послуг2, млн.дол. США

52329,6

х

х

х

116,0

Імпорт товарів та послуг2, млн.дол. США

54955,0

х

х

х

123,3

Сальдо (+, –)2, млн.дол. США

–2625,4

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

68828,4

75,5

109,6

103,1

108,8

Вантажооборот, млн.ткм

25682,7

85,7

90,7

128,9

105,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

7467,0

92,1

103,2

116,9

107,6

Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

1 Станом на 1 лютого 2018р.

2 Дані за 2017р.

3 Дані за січень–грудень 2017р.

4 Січень–грудень 2017р. у % до січня–грудня 2016р.

5 Січень–грудень 2016р. у % до січня–грудня 2015р.