Архів: 2018 |2017| 2016| 2015|

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у липні 2018 року1

(тис.грн)

 

Кількість АЗС2

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

6614

4923242,2

2481,5

2172239,6

2652073,3

24458,0

71989,8

4387609,4

2078827,0

139197,1

Вінницька

320

163841,3

81,2

93942,5

67273,2

-

2544,4

176983,6

91822,7

3659,4

Волинська

171

88650,3

-

53118,9

33730,0

309,1

1492,3

232528,3

32558,0

1658,8

Дніпропетровська

469

449130,8

144,2

187922,3

254662,5

1520,7

4881,1

244672,5

125754,0

14315,0

Донецька

223

145048,6

18,1

75251,7

69303,4

228,5

246,9

94094,8

78850,1

12954,9

Житомирська

236

134408,5

193,3

79186,0

53655,8

435,7

937,7

194343,9

75106,7

11926,4

Закарпатська

257

213955,3

60,7

78645,4

129550,2

461,5

5237,5

286729,6

36183,5

3781,9

Запорізька

298

280914,7

-

138469,4

139294,2

447,3

2703,8

176919,4

119606,0

2897,4

Івано-Франківська

182

139503,7

-

70937,1

67714,4

-

852,2

165111,3

41156,8

1241,1

Київська

452

353061,9

105,4

112837,5

225064,9

4234,2

10819,9

334478,5

210062,8

6630,8

Кіровоградська

201

116256,0

16,2

74497,7

39031,1

116,9

2594,1

83138,5

73104,0

9041,8

Луганська

96

52310,3

-

35419,9

16861,3

-

29,1

29887,8

18637,4

2243,0

Львівська

381

328912,3

-

139415,3

179726,2

1134,2

8636,6

378151,1

102956,9

2580,3

Миколаївська

256

142542,6

-

68279,2

72021,4

-

2242,0

142102,0

63867,1

5810,3

Одеська

418

446218,6

95,5

143281,7

298858,7

1815,8

2166,9

276302,2

88761,1

1501,5

Полтавська

304

206679,5

129,0

121602,4

81547,8

645,8

2754,5

184864,5

149049,4

10401,1

Рівненська

175

109826,3

30,0

54538,7

52583,2

256,4

2418,0

141493,2

43879,3

3383,8

Сумська

160

103649,3

246,3

61654,5

39534,7

98,8

2115,0

70578,8

68603,9

12231,9

Тернопільська

193

81579,2

395,8

47864,3

31938,9

-

1380,2

86928,0

50771,0

3230,2

Харківська

510

253337,7

335,1

99064,9

148687,9

1331,8

3918,0

199320,5

147073,4

5119,6

Херсонська

213

166231,2

34,1

88675,3

76697,7

16,8

807,3

123835,1

75483,0

4548,5

Хмельницька

247

137182,6

554,5

81883,8

51266,1

42,3

3435,9

140181,7

93837,5

3215,3

Черкаська

267

223402,2

-

114184,1

105041,3

609,9

3566,9

220618,0

82992,4

4213,9

Чернівецька

180

91896,3

-

46266,6

45443,6

80,3

105,8

123419,1

27801,3

267,4

Чернігівська

189

80895,2

42,1

46809,6

32876,5

-

1167,0

61962,3

55048,4

8486,4

м.Київ

216

413807,8

-

58490,8

339708,3

10672,0

4936,7

218964,7

125860,3

3856,4

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Включає автомобільні заправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

3 Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 

(т)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

129306,2

83,1

58924,8

67283,0

551,8

2463,5

139318,2

84822,7

6224,9

Вінницька

4366,8

2,6

2540,3

1736,7

-

87,2

5694,4

3783,1

161,6

Волинська

2393,8

-

1458,1

877,6

7,1

51,0

7535,4

1327,5

74,8

Дніпропетровська

11881,4

4,1

5115,2

6561,9

34,3

165,9

7746,5

5112,0

620,3

Донецька

3678,6

0,5

1953,8

1711,5

4,9

7,9

2884,2

3147,2

566,3

Житомирська

3600,7

5,4

2166,7

1386,1

10,2

32,3

6369,4

3025,7

501,7

Закарпатська

5667,2

1,7

2135,3

3339,5

10,9

179,8

8950,7

1473,8

164,6

Запорізька

7491,6

-

3781,5

3607,0

10,5

92,6

5650,9

4877,7

121,5

Івано-Франківська

3605,7

-

1890,4

1686,4

-

28,9

5103,3

1646,1

56,5

Київська

9221,2

12,0

3068,1

5668,1

99,1

373,9

10774,6

8790,3

313,1

Кіровоградська

3129,5

0,5

2026,1

1011,4

2,7

88,8

2671,7

2963,0

432,2

Луганська

1348,4

-

921,3

425,9

-

1,2

937,7

751,7

98,4

Львівська

8575,0

-

3734,4

4521,4

26,1

293,1

11891,9

4123,2

132,0

Миколаївська

3792,2

-

1869,5

1846,8

-

75,9

4595,3

2556,3

262,3

Одеська

11508,0

2,7

3867,6

7520,9

41,6

75,2

8631,7

3449,0

73,2

Полтавська

5554,7

4,6

3343,0

2097,9

15,3

93,9

6101,9

6239,9

487,0

Рівненська

2921,2

0,9

1483,9

1349,0

5,7

81,7

4492,0

1759,5

139,8

Сумська

2827,1

7,3

1704,1

1041,1

2,3

72,3

2272,6

2774,2

539,4

Тернопільська

2180,3

12,2

1302,9

818,1

-

47,1

2766,3

2066,9

137,0

Харківська

6644,6

9,5

2703,6

3767,1

29,6

134,8

6306,8

6032,8

236,2

Херсонська

4390,1

1,0

2401,8

1959,2

0,4

27,7

3882,9

3033,7

188,0

Хмельницька

3699,7

16,7

2236,1

1328,1

1,0

117,8

4497,3

3901,2

140,4

Черкаська

5982,0

-

3133,6

2713,4

13,8

121,2

7087,6

3380,1

191,7

Чернівецька

2451,5

-

1270,9

1175,1

1,8

3,7

3898,1

1138,0

11,0

Чернігівська

2208,3

1,4

1298,5

868,6

-

39,8

2011,6

2334,5

375,4

м.Київ

10186,6

-

1518,1

8264,2

234,5

169,8

6563,4

5135,3

200,5

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

88,0

23,9

84,2

90,7

93,4

130,6

110,1

108,7

88,5

Вінницька

100,5

56,5

99,9

101,2

-

106,6

129,8

165,3

65,4

Волинська

80,3

-

77,6

83,8

144,9

150,0

115,6

101,7

68,2

Дніпропетровська

91,2

20,2

84,1

96,6

163,3

162,6

117,3

110,0

94,0

Донецька

89,4

6,3

83,8

96,9

175,0

161,2

101,2

127,6

102,6

Житомирська

83,5

50,0

83,2

84,1

104,1

85,4

107,7

94,7

89,1

Закарпатська

95,1

15,0

90,5

97,4

213,7

116,9

111,3

104,4

88,5

Запорізька

93,2

-

87,9

98,0

98,1

190,9

100,4

104,5

33,4

Івано-Франківська

86,5

-

84,2

88,8

-

125,7

114,4

100,1

72,4

Київська

88,9

45,8

89,7

87,7

130,4

96,9

111,1

105,6

118,8

Кіровоградська

91,4

33,3

88,0

95,6

58,7

160,9

120,6

111,0

107,9

Луганська

87,6

-

85,4

93,6

-

57,1

80,7

131,1

119,3

Львівська

92,7

-

87,9

94,7

243,9

135,5

102,3

113,0

97,3

Миколаївська

82,8

-

76,7

88,5

-

142,9

123,5

100,3

81,5

Одеська

86,4

5,3

81,7

89,5

55,9

118,8

105,3

102,4

85,1

Полтавська

87,4

13,6

84,2

92,4

70,2

177,5

113,1

106,7

85,8

Рівненська

87,6

6,1

86,6

87,4

101,8

142,6

114,5

107,4

87,9

Сумська

84,5

57,5

84,4

82,0

69,7

174,6

110,9

107,7

91,0

Тернопільська

78,4

55,0

77,8

76,6

-

273,8

95,8

102,6

89,0

Харківська

94,6

11,8

83,0

106,9

32,3

200,6

114,9

112,8

77,9

Херсонська

87,7

9,6

83,9

92,6

16,0

159,2

105,2

107,2

99,0

Хмельницька

81,7

81,5

79,3

80,8

38,5

270,8

102,8

113,3

78,8

Черкаська

94,9

-

91,3

98,3

102,2

122,9

132,6

102,7

77,3

Чернівецька

87,5

-

84,6

90,6

-

119,4

103,3

167,6

94,8

Чернігівська

69,4

63,6

65,3

74,4

-

147,4

97,5

98,2

109,9

м.Київ

78,8

-

69,7

80,0

104,1

85,3

101,1

98,2

85,5

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

104,7

94,5

103,3

105,9

104,0

108,4

109,0

105,7

100,8

Вінницька

105,9

104,0

104,6

107,8

-

110,7

118,2

106,2

100,0

Волинська

107,0

-

107,3

106,3

112,7

111,4

111,7

110,3

102,2

Дніпропетровська

103,6

69,5

102,2

104,7

99,4

107,7

110,2

106,8

101,2

Донецька

104,9

35,7

104,9

105,1

122,5

79,8

110,5

106,7

102,5

Житомирська

107,4

96,4

105,5

110,3

129,1

109,5

106,0

104,6

100,3

Закарпатська

108,5

20,2

108,5

108,5

116,0

114,2

105,2

111,3

106,3

Запорізька

109,8

-

105,9

114,0

101,0

121,4

119,1

113,2

62,2

Івано-Франківська

109,9

-

109,2

110,7

-

109,5

111,1

108,5

95,6

Київська

101,9

173,9

100,4

102,6

106,7

101,7

103,2

103,1

107,5

Кіровоградська

106,5

100,0

104,1

110,9

93,1

112,5

101,6

107,0

104,8

Луганська

100,9

-

106,2

91,0

-

109,1

127,9

103,8

110,7

Львівська

104,3

-

103,4

104,9

95,6

106,3

102,8

103,5

115,6

Миколаївська

111,1

-

108,1

114,0

-

121,6

129,8

113,5

103,3

Одеська

109,2

52,9

106,5

110,7

105,9

111,9

112,6

116,4

93,6

Полтавська

102,7

200,0

100,7

105,8

104,1

110,0

104,3

102,9

103,9

Рівненська

106,7

90,0

104,0

109,5

103,6

112,4

105,5

107,0

108,5

Сумська

97,5

86,9

97,4

96,3

88,5

125,3

99,6

98,8

98,9

Тернопільська

100,8

96,1

104,3

95,2

-

111,3

102,6

102,0

101,9

Харківська

103,2

111,8

100,8

104,7

111,7

108,4

106,2

105,1

100,6

Херсонська

113,3

43,5

109,5

118,4

133,3

118,9

118,7

114,6

113,9

Хмельницька

101,7

116,8

102,5

99,5

55,6

110,8

109,0

104,1

99,4

Черкаська

109,6

-

103,5

117,8

120,0

106,4

129,2

109,3

94,1

Чернівецька

106,5

-

105,0

108,0

300,0

119,4

106,9

109,6

115,8

Чернігівська

84,9

82,4

81,4

90,2

-

97,1

98,5

93,3

99,9

м.Київ

97,4

-

94,2

97,8

101,1

99,5

98,8

98,5

90,8

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
23.08.2018