Архів: 2018 |2017| 2016| 2015|

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС1 по регіонах у листопаді 2018 року2

(тис.грн)

 

Кількість АЗС3

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

6523

4754506,5

954,1

2037319,0

2609471,1

22297,5

84464,8

5029346,6

2187450,9

167315,8

Вінницька

318

154869,6

10,4

87522,0

64127,7

-

3209,5

230017,6

98388,7

4006,8

Волинська

169

80506,5

-

47581,2

30855,6

217,7

1852,0

249041,4

34106,3

1789,0

Дніпропетровська

473

448136,8

-

181148,1

258461,1

1425,3

7102,3

284536,7

130744,0

15714,9

Донецька

230

133428,4

18,1

73141,5

60110,7

113,4

44,7

99534,9

85679,5

16920,0

Житомирська

238

119947,2

205,9

69308,1

49113,7

388,2

931,3

186982,6

78728,4

15734,0

Закарпатська

248

177280,5

-

64528,3

107753,0

342,5

4656,7

257371,4

34688,8

3984,1

Запорізька

293

247474,0

-

127800,6

116473,8

485,1

2714,5

160794,0

114840,2

3759,3

Івано-Франківська

175

120382,2

-

60491,1

58737,5

-

1153,6

175259,3

41854,2

1475,2

Київська

465

387061,8

-

121891,0

251137,4

4042,6

9990,8

463199,1

234033,3

6679,8

Кіровоградська

196

114601,6

23,6

73676,9

37646,5

152,6

3102,0

125911,7

72828,3

10926,4

Луганська

95

52961,7

-

35340,5

17621,2

-

-

38092,6

22076,9

2768,9

Львівська

375

309097,3

-

128625,7

167579,8

1146,4

11745,4

437812,0

113386,1

2880,5

Миколаївська

249

123070,5

-

59743,2

59901,2

-

3426,1

157577,4

55444,1

7823,0

Одеська

407

401051,7

62,0

131755,5

265404,7

1712,0

2117,5

258258,9

73792,8

1777,8

Полтавська

291

196295,8

8,5

117607,0

75015,9

554,2

3110,2

261159,8

159219,3

12873,5

Рівненська

177

100311,2

-

50364,3

46311,2

305,3

3330,4

159179,5

43688,9

3706,8

Сумська

160

110186,3

-

64910,4

42793,2

82,8

2399,9

119937,6

76631,3

14759,9

Тернопільська

193

78831,4

190,9

45990,9

31037,1

-

1612,5

104663,3

57034,3

3411,5

Харківська

508

261662,2

82,0

102134,7

153664,2

1223,0

4558,3

235281,8

149753,0

7265,7

Херсонська

172

92116,4

-

45699,4

45528,8

15,5

872,7

72000,2

53296,7

4319,9

Хмельницька

241

130387,4

248,0

78801,9

47890,6

69,0

3377,9

155535,3

97813,6

3755,2

Черкаська

258

187203,2

-

103855,8

78436,9

325,0

4585,5

256981,1

76297,2

4824,5

Чернівецька

176

80382,4

-

40357,4

39899,9

20,8

104,3

127530,2

26848,5

213,3

Чернігівська

179

74723,3

104,7

42380,0

30982,3

-

1256,3

79117,1

46449,4

10469,0

м.Київ

237

572537,1

-

82663,5

472987,1

9676,1

7210,4

333571,1

209827,1

5476,8

1 Дані наведено щодо АЗС підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців.

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та           Луганській областях.

3 Включає автомобільні заправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

4  Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 

(т)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

113453,0

25,3

49785,1

60586,1

467,2

2589,3

136259,6

75558,3

5801,3

Вінницька

3729,1

0,3

2128,0

1502,4

-

98,4

6226,0

3404,1

142,0

Волинська

1971,3

-

1175,2

735,2

4,7

56,2

6857,2

1140,6

60,7

Дніпропетровська

10696,9

-

4400,6

6052,9

29,4

214,0

7599,7

4607,6

520,2

Донецька

3140,8

0,5

1758,9

1377,8

2,4

1,2

2718,6

2928,9

582,3

Житомирська

2907,6

5,2

1701,4

1163,5

8,5

29,0

5179,7

2697,1

520,5

Закарпатська

4276,0

-

1592,3

2535,1

7,4

141,2

6931,9

1168,7

127,7

Запорізька

5967,3

-

3124,4

2748,4

10,6

83,9

4328,2

4038,4

125,5

Івано-Франківська

2819,0

-

1448,4

1336,0

-

34,6

4610,3

1421,9

52,1

Київська

9253,4

-

3019,3

5831,3

87,4

315,4

12627,8

8164,2

248,5

Кіровоградська

2785,1

0,7

1803,4

883,8

3,3

93,9

3418,6

2499,3

422,2

Луганська

1273,1

-

854,0

419,1

-

-

1047,6

742,7

94,8

Львівська

7330,1

-

3112,0

3837,1

24,8

356,2

11754,6

3813,8

101,7

Миколаївська

2980,0

-

1477,1

1400,2

-

102,7

4363,3

1892,6

260,7

Одеська

9459,6

1,6

3207,6

6146,3

37,0

67,1

6911,5

2477,7

63,1

Полтавська

4759,3

0,3

2894,8

1758,4

12,0

93,8

7340,3

5555,0

458,3

Рівненська

2422,9

-

1230,6

1086,0

6,4

99,9

4289,5

1486,9

115,5

Сумська

2698,2

-

1594,6

1029,2

1,8

72,6

3238,0

2630,2

508,6

Тернопільська

1900,3

5,2

1123,1

723,1

-

48,9

2859,0

1927,2

112,4

Харківська

6259,8

2,3

2532,2

3558,3

24,5

142,5

6347,6

5294,2

255,8

Херсонська

2171,5

-

1103,9

1040,8

0,3

26,5

1916,0

1810,1

147,4

Хмельницька

3161,7

6,3

1924,9

1125,6

1,5

103,4

4194,6

3385,9

137,5

Черкаська

4570,5

-

2569,4

1855,3

6,9

138,9

7110,4

2654,3

169,1

Чернівецька

1924,4

-

981,6

939,1

0,4

3,3

3419,0

906,1

7,4

Чернігівська

1815,2

2,9

1037,9

736,6

-

37,8

2165,1

1602,1

349,1

м.Київ

13179,9

-

1989,5

10764,6

197,9

227,9

8805,1

7308,7

218,2

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

89,7

10,1

82,5

93,7

109,1

359,5

104,0

115,1

83,5

Вінницька

101,8

27,3

95,2

107,4

-

326,9

136,3

172,3

58,6

Волинська

81,6

-

76,4

86,9

94,0

279,6

96,5

94,7

69,0

Дніпропетровська

90,6

-

80,1

97,6

138,7

331,3

100,0

111,0

81,8

Донецька

85,7

3,5

81,9

91,9

120,0

33,3

96,1

123,3

94,2

Житомирська

84,5

71,2

78,4

92,6

151,8

644,4

81,2

103,2

88,9

Закарпатська

83,0

-

79,8

82,2

352,4

233,4

90,1

106,9

173,5

Запорізька

93,1

-

87,5

97,6

196,3

582,6

101,9

137,0

41,2

Івано-Франківська

77,9

-

72,9

82,8

-

214,9

91,3

99,6

64,7

Київська

117,6

-

112,6

115,0

245,5

523,1

140,2

110,5

96,1

Кіровоградська

94,2

46,7

88,2

99,2

157,1

499,5

146,5

128,8

95,7

Луганська

80,4

-

78,4

85,5

-

-

91,6

133,8

78,8

Львівська

89,2

-

82,5

89,9

227,5

219,6

107,8

133,1

73,7

Миколаївська

84,4

-

78,5

87,4

-

234,5

113,7

103,2

93,7

Одеська

84,7

4,0

78,8

87,9

65,1

4473,3

92,0

99,2

89,1

Полтавська

84,7

0,7

83,3

84,8

77,4

967,0

106,8

111,9

69,5

Рівненська

86,6

-

81,4

88,5

152,4

231,8

107,9

111,9

82,1

Сумська

96,6

-

92,6

98,5

128,6

462,4

120,7

125,9

88,0

Тернопільська

83,7

28,7

80,2

85,4

-

1040,4

85,3

118,2

81,9

Харківська

92,2

7,7

83,7

96,1

149,4

931,4

99,3

124,1

72,8

Херсонська

61,9

-

52,8

74,1

11,5

1152,2

73,7

94,0

89,8

Хмельницька

87,2

58,3

83,2

86,6

300,0

-

101,0

115,2

77,1

Черкаська

90,9

-

89,1

88,8

73,4

287,6

113,1

116,6

70,1

Чернівецька

79,9

-

75,0

85,4

-

-

83,5

159,2

117,5

Чернігівська

66,8

181,3

59,8

76,3

-

248,7

74,0

61,1

111,9

м.Київ

98,3

-

89,9

98,7

87,2

365,8

117,5

118,5

90,3

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

93,9

78,3

90,2

97,3

88,5

90,4

86,9

93,1

91,8

Вінницька

92,5

17,6

90,2

96,3

-

89,0

80,9

93,2

92,1

Волинська

90,5

-

90,6

90,9

73,4

86,6

75,9

90,0

75,6

Дніпропетровська

95,1

-

90,4

98,9

86,7

94,6

89,8

86,9

91,2

Донецька

97,3

83,3

96,0

99,4

66,7

26,7

91,2

93,1

96,1

Житомирська

91,7

86,7

93,5

89,6

88,5

82,9

83,4

95,0

93,1

Закарпатська

88,1

-

85,5

90,7

81,3

74,4

87,9

94,7

84,1

Запорізька

96,9

-

94,5

100,0

108,2

94,2

88,7

94,9

80,1

Івано-Франківська

89,8

-

86,6

93,7

-

80,5

86,7

92,4

92,0

Київська

94,4

-

91,1

96,6

97,8

87,9

89,4

92,3

83,6

Кіровоградська

89,9

63,6

88,1

94,1

82,5

88,8

81,5

87,2

98,0

Луганська

103,5

-

97,3

118,7

-

-

74,3

94,2

99,4

Львівська

93,0

-

90,2

95,4

93,6

93,1

88,4

95,2

81,3

Миколаївська

92,4

-

90,3

94,6

-

93,5

91,4

86,5

92,6

Одеська

97,8

106,7

92,4

100,8

104,5

98,1

95,2

93,8

97,4

Полтавська

94,1

11,5

93,4

95,9

90,9

84,4

87,9

96,0

90,0

Рівненська

91,6

-

90,6

93,1

82,1

88,6

84,1

90,8

88,8

Сумська

94,9

-

93,1

99,2

94,7

81,6

87,2

89,3

93,1

Тернопільська

91,7

88,1

89,8

95,8

-

81,1

91,6

95,7

81,6

Харківська

100,5

127,8

99,5

101,4

61,7

106,4

90,0

97,0

96,3

Херсонська

65,8

-

58,7

74,9

60,0

86,3

66,9

80,6

98,0

Хмельницька

91,7

103,3

90,6

94,5

93,8

82,1

80,5

91,7

97,4

Черкаська

83,7

-

81,6

86,7

70,4

86,3

78,8

89,3

89,6

Чернівецька

91,0

-

87,5

95,0

57,1

113,8

85,0

92,1

132,1

Чернігівська

89,3

161,1

85,1

95,3

-

95,2

91,0

88,0

89,8

м.Київ

103,4

-

103,2

103,6

87,8

109,9

103,5

104,4

96,0

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше