Архів: 2018 |2017| 2016| 2015|

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС1 по регіонах у грудні 2018 року2

(тис.грн)

 

Кількість АЗС3

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

6486

4070817,7

1376,7

1735505,0

2249642,5

21728,0

62565,5

3924309,5

1830665,1

132698,1

Вінницька

306

127837,2

-

72395,3

52716,0

-

2725,9

155424,6

80481,6

2786,6

Волинська

169

66882,5

-

39272,7

25872,2

241,9

1495,7

190875,8

28391,9

1669,1

Дніпропетровська

471

384573,5

-

151313,0

226139,4

1277,0

5844,1

218309,7

113491,5

14443,1

Донецька

227

120238,1

17,9

66263,9

53818,2

106,1

32,0

86375,6

77266,9

13687,3

Житомирська

229

101336,2

130,0

58858,0

41375,2

354,8

618,2

151004,0

65775,5

10764,7

Закарпатська

240

167265,6

-

62845,8

99987,5

401,0

4031,3

234829,7

32658,4

1707,1

Запорізька

290

212430,9

-

107302,3

102338,0

464,6

2326,0

133708,3

94739,2

2403,9

Івано-Франківська

174

107524,4

-

52157,4

54366,6

-

1000,4

147863,5

37946,9

1285,5

Київська

463

298079,0

-

90640,7

198642,0

3885,7

4910,6

334769,9

179430,0

5542,0

Кіровоградська

193

89374,2

10,3

56806,8

29905,0

121,9

2530,2

77821,1

61463,8

9842,9

Луганська

95

53289,6

-

39257,9

14031,7

-

-

27786,4

21300,4

2093,5

Львівська

372

271876,6

-

112274,3

147984,1

1202,6

10415,6

360184,2

94819,5

2503,5

Миколаївська

245

106794,6

-

52083,9

51412,0

-

3298,7

127171,7

47656,0

2993,2

Одеська

404

343158,2

899,2

110107,8

229929,8

1525,9

695,5

208001,8

60237,6

1616,6

Полтавська

293

157707,2

20,3

93504,9

61265,9

350,5

2565,6

191770,8

130562,7

10185,6

Рівненська

173

85388,0

-

41812,0

40306,0

397,0

2873,0

128032,2

38929,5

3208,0

Сумська

158

87605,1

-

51385,1

34840,3

72,0

1307,7

73191,8

60380,2

12310,3

Тернопільська

186

66412,4

8,4

39389,6

25840,5

-

1173,9

82480,2

46113,8

1322,4

Харківська

503

226363,1

29,6

88411,1

133231,1

1021,5

3669,8

189044,5

115217,7

6419,5

Херсонська

209

108392,8

-

58393,4

49378,5

11,3

609,6

77361,5

49712,3

3957,2

Хмельницька

240

111032,8

194,0

66663,4

41572,4

72,8

2530,2

115148,5

85605,3

3696,9

Черкаська

253

153107,2

-

87648,0

61584,7

268,4

3606,1

169772,5

63487,0

4180,1

Чернівецька

178

69710,3

-

34332,6

35278,3

38,8

60,6

104534,4

22281,3

394,9

Чернігівська

179

62192,2

67,0

35568,8

25491,8

-

1064,6

55324,8

41573,4

8637,6

м.Київ

236

492246,0

-

66816,3

412335,3

9914,2

3180,2

283522,0

181142,7

5046,6

1 Дані наведено щодо АЗС підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців.

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3 Включає автомобільні заправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

4  Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 

(т)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

113453,0

25,3

49785,1

60586,1

467,2

2589,3

136259,6

75558,3

5801,3

Вінницька

3729,1

0,3

2128,0

1502,4

-

98,4

6226,0

3404,1

142,0

Волинська

1971,3

-

1175,2

735,2

4,7

56,2

6857,2

1140,6

60,7

Дніпропетровська

10696,9

-

4400,6

6052,9

29,4

214,0

7599,7

4607,6

520,2

Донецька

3140,8

0,5

1758,9

1377,8

2,4

1,2

2718,6

2928,9

582,3

Житомирська

2907,6

5,2

1701,4

1163,5

8,5

29,0

5179,7

2697,1

520,5

Закарпатська

4276,0

-

1592,3

2535,1

7,4

141,2

6931,9

1168,7

127,7

Запорізька

5967,3

-

3124,4

2748,4

10,6

83,9

4328,2

4038,4

125,5

Івано-Франківська

2819,0

-

1448,4

1336,0

-

34,6

4610,3

1421,9

52,1

Київська

9253,4

-

3019,3

5831,3

87,4

315,4

12627,8

8164,2

248,5

Кіровоградська

2785,1

0,7

1803,4

883,8

3,3

93,9

3418,6

2499,3

422,2

Луганська

1273,1

-

854,0

419,1

-

-

1047,6

742,7

94,8

Львівська

7330,1

-

3112,0

3837,1

24,8

356,2

11754,6

3813,8

101,7

Миколаївська

2980,0

-

1477,1

1400,2

-

102,7

4363,3

1892,6

260,7

Одеська

9459,6

1,6

3207,6

6146,3

37,0

67,1

6911,5

2477,7

63,1

Полтавська

4759,3

0,3

2894,8

1758,4

12,0

93,8

7340,3

5555,0

458,3

Рівненська

2422,9

-

1230,6

1086,0

6,4

99,9

4289,5

1486,9

115,5

Сумська

2698,2

-

1594,6

1029,2

1,8

72,6

3238,0

2630,2

508,6

Тернопільська

1900,3

5,2

1123,1

723,1

-

48,9

2859,0

1927,2

112,4

Харківська

6259,8

2,3

2532,2

3558,3

24,5

142,5

6347,6

5294,2

255,8

Херсонська

2171,5

-

1103,9

1040,8

0,3

26,5

1916,0

1810,1

147,4

Хмельницька

3161,7

6,3

1924,9

1125,6

1,5

103,4

4194,6

3385,9

137,5

Черкаська

4570,5

-

2569,4

1855,3

6,9

138,9

7110,4

2654,3

169,1

Чернівецька

1924,4

-

981,6

939,1

0,4

3,3

3419,0

906,1

7,4

Чернігівська

1815,2

2,9

1037,9

736,6

-

37,8

2165,1

1602,1

349,1

м.Київ

13179,9

-

1989,5

10764,6

197,9

227,9

8805,1

7308,7

218,2

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

86,3

9,7

79,1

90,8

114,6

296,5

98,7

112,3

71,2

Вінницька

102,3

-

97,2

105,2

-

329,1

134,1

165,3

50,0

Волинська

75,1

-

68,9

82,8

152,6

252,6

89,6

96,1

66,4

Дніпропетровська

86,2

-

75,2

93,6

131,0

285,6

92,9

112,3

79,7

Донецька

83,8

4,7

82,2

86,6

85,2

30,0

92,6

121,5

78,6

Житомирська

83,5

67,3

76,2

94,7

154,5

571,1

79,0

104,4

66,9

Закарпатська

83,9

-

81,7

82,6

247,4

228,4

93,4

103,9

92,9

Запорізька

88,2

-

82,9

92,0

133,7

569,1

98,2

122,9

29,6

Івано-Франківська

74,7

-

69,0

80,0

-

221,1

88,2

96,6

53,2

Київська

104,2

-

98,8

104,3

176,0

248,7

115,7

104,6

91,6

Кіровоградська

85,6

20,0

79,8

90,3

193,3

442,7

123,9

124,9

90,1

Луганська

107,8

-

119,2

83,5

-

-

80,5

150,4

50,5

Львівська

88,5

-

81,4

89,2

307,6

221,3

103,6

133,1

78,7

Миколаївська

82,0

-

75,4

85,5

-

250,5

111,2

100,5

41,5

Одеська

79,6

60,3

73,1

83,2

67,2

1853,8

89,5

88,9

88,2

Полтавська

77,6

2,0

72,5

84,3

68,4

956,2

105,7

98,6

55,3

Рівненська

78,1

-

73,5

87,7

255,6

225,3

103,4

126,4

74,8

Сумська

85,9

-

82,7

89,6

106,3

280,3

103,3

110,2

72,4

Тернопільська

76,4

0,9

74,1

78,2

-

852,3

83,2

110,6

35,8

Харківська

89,3

4,0

77,8

96,4

139,0

1200,0

93,2

114,4

70,3

Херсонська

84,2

-

77,3

93,9

14,3

729,6

95,6

100,9

82,0

Хмельницька

86,6

47,7

83,2

85,9

283,3

-

101,1

151,9

118,8

Черкаська

83,9

-

84,9

78,3

91,0

259,7

115,5

115,7

64,0

Чернівецька

76,3

-

71,2

81,9

-

-

86,8

147,9

207,4

Чернігівська

62,6

121,4

56,1

71,4

-

254,7

64,3

63,3

98,6

м.Київ

95,9

-

80,6

98,6

98,0

173,1

108,2

118,6

91,2

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

91,0

132,4

90,7

91,7

104,7

79,7

82,7

94,5

82,6

Вінницька

87,8

-

88,0

87,3

-

93,0

71,2

90,1

73,7

Волинська

89,0

-

88,7

89,5

123,4

87,2

82,9

96,5

95,7

Дніпропетровська

90,8

-

88,4

92,7

96,3

87,1

80,8

97,5

94,9

Донецька

95,6

100,0

95,9

95,1

95,8

75,0

91,8

101,3

89,7

Житомирська

90,1

67,3

90,4

90,1

100,0

74,8

87,1

95,9

71,2

Закарпатська

100,9

-

104,3

99,0

127,0

94,1

97,7

105,2

48,2

Запорізька

90,9

-

88,9

93,1

104,7

92,3

88,0

90,9

67,2

Івано-Франківська

95,4

-

92,1

99,0

-

93,9

90,7

102,4

86,9

Київська

81,7

-

79,2

84,1

105,5

53,6

76,5

87,7

85,6

Кіровоградська

82,8

42,9

81,7

84,2

87,9

90,5

65,9

94,9

91,5

Луганська

111,9

-

126,6

82,1

-

-

77,1

113,8

76,5

Львівська

93,8

-

93,1

94,1

114,1

95,5

86,7

94,9

89,0

Миколаївська

92,9

-

93,1

91,6

-

105,8

86,8

98,5

41,8

Одеська

90,8

1281,3

88,9

92,1

95,1

35,9

85,8

92,5

93,2

Полтавська

85,0

233,3

84,1

86,4

66,7

90,7

77,1

91,6

81,4

Рівненська

91,0

-

88,7

93,2

143,8

91,8

86,0

101,6

87,0

Сумська

83,5

-

84,0

84,9

94,4

54,8

65,1

85,7

85,4

Тернопільська

89,3

3,8

90,9

88,2

-

76,7

82,2

90,7

40,8

Харківська

92,1

39,1

92,0

92,4

90,2

88,4

84,8

89,4

89,8

Херсонська

126,3

-

136,1

117,3

100,0

74,3

114,4

106,0

91,4

Хмельницька

90,0

82,5

89,4

91,8

113,3

81,2

78,0

95,8

99,6

Черкаська

87,2

-

89,7

83,9

88,4

85,5

69,2

94,8

87,6

Чернівецька

92,7

-

91,0

94,6

225,0

63,6

88,2

94,2

190,5

Чернігівська

88,3

58,6

88,9

87,6

-

86,2

73,5

100,5

85,1

м.Київ

91,2

-

86,5

92,7

108,8

47,5

88,9

98,5

94,4

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
24.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше