Архів: 2018|2017|

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС1 по регіонах у листопаді 2018 року2

(тис.грн)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

4244978,6

382,8

1751967,8

2391337,7

18046,4

83243,9

3554080,8

1970968,8

96220,0

Вінницька

138351,8

10,4

76969,2

58176,8

-

3195,4

159521,5

87614,7

1914,3

Волинська

69583,5

-

40090,4

27515,8

143,7

1833,6

155906,2

32323,9

1060,6

Дніпропетровська

372595,0

-

146598,7

218126,5

1334,9

6534,9

174541,1

116501,3

8210,5

Донецька

106267,0

18,1

56110,3

49980,5

113,4

44,7

53142,5

74591,0

12560,7

Житомирська

110221,6

136,5

62702,1

46212,9

238,8

931,3

120822,6

63417,7

5969,4

Закарпатська

161876,2

-

59074,8

97900,2

244,5

4656,7

214490,2

34089,2

3101,3

Запорізька

233513,4

-

120911,8

109636,5

269,3

2695,8

122894,9

108957,5

2490,9

Івано-Франківська

110682,1

-

53943,3

55585,2

-

1153,6

145567,7

40577,7

1417,2

Київська

349414,3

-

108386,8

229101,7

2095,5

9830,3

336987,8

210205,0

3792,2

Кіровоградська

98735,6

23,6

62725,7

32871,6

54,9

3059,8

73447,2

65926,6

5140,8

Луганська

34443,0

-

21756,8

12686,2

-

-

14672,5

17248,2

2076,3

Львівська

284818,4

-

115932,4

156506,4

674,2

11705,4

360531,6

108880,1

2343,8

Миколаївська

104535,4

-

48004,9

53115,0

-

3415,5

83407,6

49779,5

4981,3

Одеська

382121,6

19,4

122921,3

255569,9

1507,0

2104,0

191009,1

68863,9

480,0

Полтавська

154573,6

-

90654,1

60318,2

506,8

3094,5

127392,8

130170,6

6851,2

Рівненська

93030,9

-

45708,3

43744,1

254,7

3323,8

134643,0

41153,6

684,4

Сумська

97999,2

-

57639,3

37922,2

37,8

2399,9

90182,7

70374,4

10542,8

Тернопільська

69431,7

12,4

39659,7

28147,1

-

1612,5

72703,6

53597,3

1497,6

Харківська

216310,0

39,2

72877,3

137696,0

1171,7

4525,8

149115,7

121186,6

4623,2

Херсонська

86850,5

-

42420,0

43542,3

15,5

872,7

60750,1

50719,6

3497,1

Хмельницька

117168,5

119,6

69477,8

44184,3

45,5

3341,3

125073,8

86301,6

2008,0

Черкаська

158991,5

-

85081,0

69067,0

293,2

4550,3

128352,4

67500,0

1958,0

Чернівецька

79818,8

-

40231,1

39467,6

15,8

104,3

116520,4

26783,7

213,3

Чернігівська

57931,8

3,6

32082,7

24690,2

-

1155,3

42654,0

39228,2

7714,1

м.Київ

555713,2

-

80008,0

459573,5

9029,2

7102,5

299749,8

204976,9

1091,0

1 Дані наведено щодо АЗС підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців.                                                                                                                               

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3 Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 

(т)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

100950,6

10,1

42678,4

55333,9

375,9

2552,3

94972,0

68043,3

3276,0

Вінницька

3322,1

0,3

1866,8

1357,1

-

97,9

4293,2

3035,9

64,1

Волинська

1696,9

-

984,7

653,4

3,1

55,7

4218,0

1078,0

35,2

Дніпропетровська

8871,2

-

3556,7

5090,2

27,5

196,8

4614,3

4104,9

276,2

Донецька

2485,8

0,5

1341,4

1140,3

2,4

1,2

1401,2

2547,3

414,7

Житомирська

2666,6

3,5

1535,2

1093,7

5,2

29,0

3256,9

2170,7

195,3

Закарпатська

3882,8

-

1451,8

2284,5

5,3

141,2

5722,3

1148,1

99,6

Запорізька

5632,0

-

2955,1

2587,7

5,9

83,3

3292,2

3835,0

82,2

Івано-Франківська

2586,1

-

1289,5

1262,0

-

34,6

3821,4

1378,4

50,1

Київська

8342,2

-

2679,1

5307,4

45,3

310,4

9115,1

7337,6

140,6

Кіровоградська

2394,7

0,7

1530,1

770,1

1,2

92,6

1974,8

2261,3

203,5

Луганська

809,3

-

519,0

290,3

-

-

384,6

577,2

70,7

Львівська

6743,6

-

2802,5

3571,6

14,5

355,0

9622,8

3659,4

81,0

Миколаївська

2526,7

-

1185,2

1239,1

-

102,4

2262,6

1703,0

161,8

Одеська

8993,9

0,5

2989,1

5905,0

32,6

66,7

5035,3

2311,8

16,9

Полтавська

3709,2

-

2207,5

1397,4

11,0

93,3

3424,9

4532,5

241,0

Рівненська

2244,2

-

1115,0

1024,2

5,3

99,7

3611,1

1400,2

21,5

Сумська

2397,7

-

1412,7

911,6

0,8

72,6

2413,1

2411,4

350,7

Тернопільська

1668,8

0,3

967,2

652,4

-

48,9

1943,1

1807,3

50,4

Харківська

5120,2

1,2

1785,9

3168,0

23,5

141,6

3966,5

4278,4

160,3

Херсонська

2045,4

-

1024,4

994,2

0,3

26,5

1610,0

1724,0

119,6

Хмельницька

2837,4

3,0

1694,9

1036,2

1,0

102,3

3365,0

2991,4

73,1

Черкаська

3869,9

-

2098,5

1627,4

6,2

137,8

3470,3

2350,3

61,8

Чернівецька

1910,4

-

978,4

928,4

0,3

3,3

3101,6

903,7

7,4

Чернігівська

1403,3

0,1

783,5

584,8

-

34,9

1171,1

1352,0

257,3

м.Київ

12790,2

-

1924,2

10456,9

184,5

224,6

7880,6

7143,5

41,0

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

89,5

6,6

81,3

93,8

100,5

357,6

100,6

114,2

77,7

Вінницька

98,7

30,0

92,5

102,9

-

325,2

133,9

166,4

50,2

Волинська

80,2

-

75,1

83,9

96,9

277,1

90,1

93,1

56,8

Дніпропетровська

89,6

-

78,3

96,7

133,5

323,7

100,2

107,3

70,5

Донецька

89,0

6,8

85,6

94,0

120,0

36,4

115,1

127,2

85,6

Житомирська

83,7

60,3

77,3

92,3

140,5

644,4

82,2

98,7

113,5

Закарпатська

79,9

-

78,6

77,8

252,4

233,4

86,9

105,4

173,2

Запорізька

93,9

-

88,5

98,0

178,8

578,5

100,4

137,4

44,1

Івано-Франківська

77,7

-

71,6

83,4

-

216,3

87,7

100,9

66,4

Київська

114,2

-

107,8

112,4

197,0

514,8

121,5

106,2

95,1

Кіровоградська

88,9

50,0

82,6

93,8

57,1

492,6

121,0

122,3

70,9

Луганська

89,4

-

83,8

103,1

-

-

103,9

137,2

90,9

Львівська

87,1

-

80,0

87,8

155,9

219,7

100,1

131,9

71,1

Миколаївська

82,8

-

76,4

85,4

-

234,3

112,1

101,7

78,0

Одеська

87,5

1,9

80,4

91,0

75,5

4446,7

92,2

97,9

78,2

Полтавська

85,0

-

81,9

86,7

87,3

971,9

101,0

116,4

54,6

Рівненська

84,5

-

78,4

87,0

126,2

231,3

99,1

109,2

58,9

Сумська

99,0

-

94,1

101,1

57,1

462,4

114,1

128,3

82,9

Тернопільська

84,0

3,8

79,2

86,8

-

1086,7

91,4

118,7

69,0

Харківська

94,0

7,1

77,8

102,2

143,3

925,5

99,1

119,3

73,5

Херсонська

63,0

-

53,5

75,0

13,6

1152,2

78,4

93,3

85,1

Хмельницька

88,3

53,6

83,7

87,8

200,0

-

101,3

109,0

68,6

Черкаська

88,1

-

83,3

89,6

72,1

285,3

111,2

118,8

61,1

Чернівецька

79,6

-

75,0

84,7

-

-

80,8

158,8

125,4

Чернігівська

66,8

8,3

59,7

75,6

-

249,3

87,3

71,9

122,5

м.Київ

98,4

-

88,7

99,0

87,2

360,5

113,2

116,4

86,3

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

93,9

56,1

90,0

97,5

88,8

90,3

89,8

92,7

89,5

Вінницька

92,7

20,0

90,6

96,1

-

88,8

88,6

94,1

95,5

Волинська

92,5

-

91,6

94,5

96,9

86,5

85,4

91,8

65,1

Дніпропетровська

94,5

-

89,0

98,8

88,7

94,2

92,0

85,8

83,9

Донецька

97,7

83,3

95,5

100,7

66,7

26,7

97,3

92,7

93,0

Житомирська

90,8

74,5

92,1

89,3

94,5

82,9

86,3

92,0

95,5

Закарпатська

89,9

-

87,6

92,6

81,5

74,4

89,9

94,7

81,9

Запорізька

97,1

-

94,9

99,9

101,7

94,1

86,9

94,7

85,9

Івано-Франківська

90,1

-

86,0

95,0

-

80,5

87,7

92,8

91,6

Київська

94,2

-

90,0

97,0

92,6

87,8

92,3

92,0

71,2

Кіровоградська

89,5

63,6

87,2

94,6

80,0

88,3

76,7

87,3

96,3

Луганська

99,3

-

97,9

101,8

-

-

96,5

94,1

99,3

Львівська

92,7

-

89,5

95,3

85,3

93,5

90,3

94,7

80,4

Миколаївська

92,5

-

90,8

94,0

-

93,4

90,0

85,8

88,2

Одеська

98,0

83,3

93,5

100,5

104,2

97,9

96,9

93,1

87,6

Полтавська

92,7

-

92,1

94,1

92,4

84,3

84,7

95,3

93,7

Рівненська

91,5

-

90,6

92,9

86,9

88,6

87,8

91,9

91,5

Сумська

94,5

-

92,3

99,5

42,1

81,7

85,6

88,3

91,2

Тернопільська

91,4

7,1

88,8

97,2

-

81,1

92,3

94,1

92,3

Харківська

98,3

85,7

93,2

101,1

86,1

106,7

89,1

94,5

94,3

Херсонська

68,1

-

61,0

76,8

60,0

86,3

74,9

81,0

98,0

Хмельницька

91,0

85,7

89,7

94,2

100,0

82,4

84,2

90,9

94,3

Черкаська

87,0

-

85,7

88,9

73,8

86,1

85,2

90,5

86,6

Чернівецька

90,9

-

87,7

94,4

60,0

113,8

86,8

91,9

132,1

Чернігівська

87,5

50,0

84,6

91,4

-

91,4

93,0

88,2

88,6

м.Київ

103,4

-

103,2

103,7

87,4

109,9

106,6

104,4

84,2

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.12.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше