Архів: 2018|2017|

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС1 по регіонах у грудні 2018 року2

(тис.грн)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

3616271,6

1126,2

1478632,7

2057133,0

17610,2

61769,5

2881394,3

1661326,7

74459,3

Вінницька

113721,8

-

63343,9

47660,4

-

2717,5

117336,0

73261,5

1425,1

Волинська

58724,3

-

33781,0

23311,2

150,2

1481,9

125659,6

26795,7

991,3

Дніпропетровська

317671,9

-

121929,5

189161,0

1158,4

5423,0

140641,7

102350,9

7222,6

Донецька

95609,1

17,9

50655,4

44797,7

106,1

32,0

42468,4

67497,1

9949,0

Житомирська

90605,8

110,4

51748,0

37951,9

183,2

612,3

93813,1

52467,5

4664,6

Закарпатська

156563,1

-

58056,9

94200,5

274,4

4031,3

199144,7

32034,6

1299,0

Запорізька

200834,0

-

101807,2

96430,3

279,8

2316,7

103716,3

90094,8

1626,2

Івано-Франківська

99276,3

-

47154,2

51129,6

-

992,5

123092,6

36862,4

1281,6

Київська

268201,1

-

81057,0

180283,0

2021,7

4839,4

256906,3

161952,8

3073,9

Кіровоградська

78484,2

10,3

49158,7

26705,0

88,1

2522,1

47542,1

57642,3

4169,0

Луганська

30160,9

-

19067,0

11093,9

-

-

11581,6

14920,2

1618,5

Львівська

248890,9

-

101083,5

136690,0

734,3

10383,1

303263,9

90884,1

2010,1

Миколаївська

89566,9

-

40975,0

45302,1

-

3289,8

70660,2

43027,1

1205,1

Одеська

329457,6

881,8

103544,7

223015,0

1323,3

692,8

160482,5

56768,7

352,2

Полтавська

121689,6

-

70555,0

48254,5

327,7

2552,4

96390,0

107419,4

4970,5

Рівненська

77748,1

-

37392,3

37228,3

256,5

2871,0

107571,8

35735,1

490,8

Сумська

76989,5

-

44973,0

30636,8

72,0

1307,7

56471,2

55349,9

8905,8

Тернопільська

59048,1

8,4

34146,6

23719,2

-

1173,9

59875,5

44650,7

656,1

Харківська

179589,9

22,1

59551,2

115360,6

1012,0

3644,0

118177,1

93925,6

3677,1

Херсонська

99517,3

-

52402,7

46493,7

11,3

609,6

62317,8

47342,1

3245,4

Хмельницька

99406,4

71,7

58581,4

38193,6

42,7

2517,0

98174,0

76166,2

2262,0

Черкаська

127003,3

-

71659,2

51518,2

239,9

3586,0

96486,5

57445,6

1806,3

Чернівецька

68997,5

-

34020,4

34882,5

34,0

60,6

92749,5

22263,4

394,9

Чернігівська

48539,9

3,6

26613,0

20906,8

-

1016,5

31026,0

36307,6

6494,9

м.Київ

479974,1

-

65375,9

402207,2

9294,6

3096,4

265845,9

178161,4

667,3

1 Дані наведено щодо АЗС підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців.                                                                                                                               

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3 Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 

(т)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

91419,0

26,7

38338,3

50622,6

392,7

2038,7

81523,9

64760,3

2652,2

Вінницька

2903,4

-

1631,0

1181,2

-

91,2

3320,6

2782,3

51,6

Волинська

1536,3

-

893,0

591,1

3,6

48,6

3648,8

1037,1

33,7

Дніпропетровська

8008,8

-

3132,3

4678,1

25,5

172,9

3917,6

4052,9

251,2

Донецька

2376,8

0,5

1287,3

1085,8

2,3

0,9

1174,3

2590,9

374,3

Житомирська

2335,1

3,0

1346,7

959,5

4,4

21,5

2708,0

2062,0

157,6

Закарпатська

4020,8

-

1528,0

2353,5

6,4

132,9

5679,5

1205,9

46,8

Запорізька

5129,8

-

2635,1

2410,9

6,7

77,1

2935,2

3493,0

58,1

Івано-Франківська

2476,9

-

1204,7

1240,0

-

32,2

3427,1

1414,2

45,2

Київська

6784,7

-

2136,0

4433,9

48,0

166,8

7353,5

6469,6

115,9

Кіровоградська

2021,0

0,3

1270,5

663,4

2,1

84,7

1360,1

2220,6

168,6

Луганська

779,7

-

510,4

269,3

-

-

323,7

591,5

55,9

Львівська

6286,4

-

2606,4

3323,8

17,0

339,2

8537,3

3464,2

71,0

Миколаївська

2312,6

-

1077,6

1126,6

-

108,4

2031,3

1683,7

44,2

Одеська

8240,3

20,0

2682,5

5483,4

30,4

24,0

4499,0

2157,3

12,7

Полтавська

3093,5

-

1815,4

1186,0

7,5

84,6

2741,4

4192,3

179,4

Рівненська

2003,5

-

974,0

932,1

5,8

91,6

3080,4

1385,7

15,7

Сумська

1976,9

-

1168,9

766,5

1,7

39,8

1600,5

2063,1

306,3

Тернопільська

1505,2

0,2

883,6

583,9

-

37,5

1693,9

1692,3

23,5

Харківська

4538,9

0,7

1561,9

2829,3

21,9

125,1

3327,5

3870,8

128,0

Херсонська

2517,5

-

1348,5

1149,0

0,3

19,7

1760,0

1829,8

110,3

Хмельницька

2543,5

1,9

1509,9

947,2

1,0

83,5

2780,3

2879,4

81,1

Черкаська

3298,9

-

1880,3

1295,2

5,4

118,0

2774,6

2283,5

56,4

Чернівецька

1764,8

-

883,8

878,1

0,8

2,1

2639,0

853,0

14,1

Чернігівська

1242,7

0,1

686,3

525,2

-

31,1

885,4

1401,7

224,9

м.Київ

11721,0

-

1684,2

9729,6

201,9

105,3

7324,9

7083,5

25,7

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

86,1

10,8

77,9

91,0

107,7

295,1

97,3

111,7

67,2

Вінницька

99,6

-

95,0

101,0

-

328,1

128,6

162,1

56,8

Волинська

73,6

-

67,6

79,9

156,5

250,5

83,9

94,3

57,4

Дніпропетровська

86,1

-

74,1

94,0

121,4

283,9

100,6

110,2

67,8

Донецька

85,8

6,3

84,7

87,8

85,2

30,0

94,8

124,9

78,2

Житомирська

80,6

68,2

73,0

92,2

115,8

565,8

76,8

98,1

99,6

Закарпатська

83,0

-

80,9

81,5

213,3

228,4

89,6

102,1

95,1

Запорізька

87,9

-

82,9

91,3

136,7

566,9

95,9

122,1

32,8

Івано-Франківська

76,2

-

70,3

81,4

-

222,1

86,0

98,5

56,5

Київська

101,6

-

96,4

101,8

151,4

245,7

106,6

101,5

94,1

Кіровоградська

82,2

20,0

75,9

87,2

140,0

441,1

104,6

122,2

61,1

Луганська

86,0

-

83,5

92,2

-

-

94,1

129,4

56,4

Львівська

86,4

-

79,5

86,8

226,7

221,0

99,4

134,6

77,4

Миколаївська

80,9

-

73,4

83,8

-

249,8

113,2

99,2

22,6

Одеська

84,1

109,9

76,9

87,7

74,9

1846,2

92,4

88,3

76,5

Полтавська

76,8

-

69,8

85,5

71,4

950,6

102,4

99,2

42,4

Рівненська

76,0

-

71,3

84,9

161,1

225,1

94,6

120,2

52,0

Сумська

88,9

-

85,0

92,4

154,5

280,3

107,1

111,5

73,2

Тернопільська

79,5

1,7

76,3

81,1

-

852,3

93,0

114,5

38,1

Харківська

88,0

4,5

72,6

95,4

140,4

1191,4

93,0

110,2

63,6

Херсонська

83,8

-

76,1

93,8

16,7

729,6

97,6

100,0

76,9

Хмельницька

88,0

33,9

83,9

87,3

166,7

-

106,1

149,4

137,2

Черкаська

81,4

-

81,9

76,1

90,0

258,2

102,4

119,0

63,1

Чернівецька

76,7

-

71,4

82,6

-

-

81,0

148,3

207,4

Чернігівська

63,6

9,1

56,0

73,5

-

259,2

85,4

71,6

111,1

м.Київ

96,4

-

80,4

99,3

99,6

168,5

108,5

117,5

57,0

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)

 

Бензин моторний -всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве3

Україна

90,6

264,4

89,8

91,5

104,5

79,9

85,8

95,2

81,0

Вінницька

87,4

-

87,4

87,0

-

93,2

77,3

91,6

80,5

Волинська

90,5

-

90,7

90,5

116,1

87,3

86,5

96,2

95,7

Дніпропетровська

90,3

-

88,1

91,9

92,7

87,9

84,9

98,7

90,9

Донецька

95,6

100,0

96,0

95,2

95,8

75,0

83,8

101,7

90,3

Житомирська

87,6

85,7

87,7

87,7

84,6

74,1

83,1

95,0

80,7

Закарпатська

103,6

-

105,2

103,0

120,8

94,1

99,3

105,0

47,0

Запорізька

91,1

-

89,2

93,2

113,6

92,6

89,2

91,1

70,7

Івано-Франківська

95,8

-

93,4

98,3

-

93,1

89,7

102,6

90,2

Київська

81,3

-

79,7

83,5

106,0

53,7

80,7

88,2

82,4

Кіровоградська

84,4

42,9

83,0

86,1

175,0

91,5

68,9

98,2

82,9

Луганська

96,3

-

98,3

92,8

-

-

84,2

102,5

79,1

Львівська

93,2

-

93,0

93,1

117,2

95,5

88,7

94,7

87,7

Миколаївська

91,5

-

90,9

90,9

-

105,9

89,8

98,9

27,3

Одеська

91,6

4000,0

89,7

92,9

93,3

36,0

89,3

93,3

75,1

Полтавська

83,4

-

82,2

84,9

68,2

90,7

80,0

92,5

74,4

Рівненська

89,3

-

87,4

91,0

109,4

91,9

85,3

99,0

73,0

Сумська

82,4

-

82,7

84,1

212,5

54,8

66,3

85,6

87,3

Тернопільська

90,2

66,7

91,4

89,5

-

76,7

87,2

93,6

46,6

Харківська

88,6

58,3

87,5

89,3

93,2

88,3

83,9

90,5

79,9

Херсонська

123,1

-

131,6

115,6

100,0

74,3

109,3

106,1

92,2

Хмельницька

89,6

63,3

89,1

91,4

100,0

81,6

82,6

96,3

110,9

Черкаська

85,2

-

89,6

79,6

87,1

85,6

80,0

97,2

91,3

Чернівецька

92,4

-

90,3

94,6

266,7

63,6

85,1

94,4

190,5

Чернігівська

88,6

100,0

87,6

89,8

-

89,1

75,6

103,7

87,4

м.Київ

91,6

-

87,5

93,0

109,4

46,9

92,9

99,2

62,7

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
24.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше