Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2019 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

102,0

103,3

96,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

98,5

99,1

96,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,7

105,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

98,0

98,0

-

Добування металевих руд

07

94,8

93,5

95,8

Переробна промисловість

C

99,0

100,1

96,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,9

100,1

99,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,4

98,4

98,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,4

102,3

103,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

102,5

102,6

99,9

Виробництво цукру

10.81

99,5

99,5

2

Виробництво напоїв

11

102,5

102,3

108,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,5

100,9

98,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,9

100,1

99,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

100,2

100,5

89,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,7

99,1

96,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

102,3

102,4

101,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,6

101,6

101,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

95,3

97,3

93,5

Машинобудування

26-30

100,5

100,8

99,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,8

102,1

101,0

Виробництво електричного устатковання

27

99,4

99,4

99,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,0

100,0

99,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,3

102,1

98,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

110,0

110,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

97,2

98,6

95,3

Інвестиційні товари

 

101,1

101,6

98,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,1

100,2

99,0

Споживчі товари тривалого використання

 

100,0

101,6

96,6

Енергія

 

107,2

107,3

89,6

 

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше