Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2019 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,0

101,8

97,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,4

99,8

102,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,5

105,5

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

96,2

96,2

-

Добування металевих руд

07

100,7

99,5

101,6

Переробна промисловість

C

99,4

100,6

96,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,8

100,2

97,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,3

98,2

100,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

103,5

103,5

103,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

103,2

103,2

100,8

Виробництво цукру

10.81

98,1

98,4

2

Виробництво напоїв

11

103,0

102,8

108,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,1

102,2

101,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,8

100,4

98,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

103,5

104,2

76,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,4

99,6

98,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

103,3

103,5

101,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,3

102,4

101,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

96,0

97,8

94,2

Машинобудування

26-30

99,8

100,0

99,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

102,1

102,6

100,7

Виробництво електричного устатковання

27

96,8

96,4

98,8

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,1

100,2

99,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,8

101,5

98,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,3

104,3

-

Товари проміжного споживання

 

98,7

100,0

97,0

Інвестиційні товари

 

100,8

101,2

98,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

99,9

100,2

98,1

Споживчі товари тривалого використання

 

100,8

101,8

98,4

Енергія

 

103,3

103,4

76,7

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше