Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2019 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

99,5

100,0

96,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

99,0

98,6

100,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,4

105,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

94,7

94,7

-

Добування металевих руд

07

98,4

97,4

99,1

Переробна промисловість

C

99,9

101,3

96,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,4

101,1

97,3

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

102,2

102,1

104,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,9

102,8

104,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

103,7

103,9

99,9

Виробництво цукру

10.81

98,8

100,0

2

Виробництво напоїв

11

104,8

104,6

111,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,5

102,7

101,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,2

100,0

97,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

104,9

105,7

74,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,9

99,2

97,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

103,9

104,2

101,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,8

104,1

101,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

96,2

98,0

94,3

Машинобудування

26-30

100,0

100,3

99,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

102,2

102,8

100,7

Виробництво електричного устатковання

27

97,0

96,5

99,7

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,4

100,6

99,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,9

101,9

97,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,3

98,3

-

Товари проміжного споживання

 

98,6

100,1

96,5

Інвестиційні товари

 

101,1

101,6

98,7

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,6

101,2

97,6

Споживчі товари тривалого використання

 

101,1

101,9

99,0

Енергія

 

99,0

99,1

74,3

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
13.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше