Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2019 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 Промисловість

B+C+D

101,5

101,9

99,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,3

99,1

112,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,4

105,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

93,8

93,8

-

Добування металевих руд

07

107,8

101,8

112,6

Переробна промисловість

C

100,0

101,0

97,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,7

101,7

97,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,8

101,8

101,4

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,9

102,7

105,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

104,8

105,2

98,6

Виробництво цукру

10.81

101,2

103,4

2

Виробництво напоїв

11

105,0

104,8

109,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,4

102,7

100,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

98,2

99,3

96,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

101,5

102,3

71,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

97,3

97,8

95,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

104,4

104,8

99,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,5

104,0

99,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

97,2

96,8

97,6

Машинобудування

26-30

99,8

100,4

97,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

102,2

102,9

99,9

Виробництво електричного устатковання

27

96,1

95,7

98,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,4

100,7

99,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,8

102,4

94,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

103,7

103,7

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

100,5

100,0

101,0

Інвестиційні товари

 

101,8

102,7

97,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,8

101,5

97,3

Споживчі товари тривалого використання

 

101,3

102,6

98,2

Енергія

 

102,5

102,6

71,0

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше