Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у червні 2019 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 Промисловість

B+C+D

98,8

98,8

98,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,9

99,7

113,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,1

105,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

94,0

94,0

-

Добування металевих руд

07

109,2

104,1

113,3

Переробна промисловість

C

99,6

100,9

96,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,5

102,4

97,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,7

103,9

96,9

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,3

102,1

104,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

105,5

106,0

98,9

Виробництво цукру

10.81

106,3

109,8

2

Виробництво напоїв

11

105,8

105,6

110,7

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,4

102,7

100,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

98,3

99,3

96,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

99,8

100,7

68,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

96,1

96,3

95,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

104,8

105,2

99,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,9

104,4

99,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

95,0

95,3

94,6

Машинобудування

26-30

100,0

100,6

98,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

103,0

103,5

101,2

Виробництво електричного устатковання

27

94,9

94,3

98,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,4

101,0

99,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,9

103,6

95,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,5

94,5

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

99,6

99,6

99,5

Інвестиційні товари

 

102,2

103,1

97,5

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,5

102,2

97,9

Споживчі товари тривалого використання

 

101,3

102,2

99,1

Енергія

 

95,7

95,8

68,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше