Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2019 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

102,4

103,1

99,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

99,3

91,9

124,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

93,2

93,2

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

82,5

82,5

-

Добування металевих руд

07

117,1

106,5

126,1

Переробна промисловість

C

98,7

100,4

94,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,3

102,1

98,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,5

103,6

97,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,3

102,0

105,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

105,6

106,2

97,0

Виробництво цукру

10.81

105,8

109,4

2

Виробництво напоїв

11

107,2

107,1

111,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,5

102,9

100,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

98,2

99,5

95,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,8

97,5

72,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

96,4

96,3

96,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

105,0

105,4

99,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,8

104,8

95,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

92,7

94,2

91,4

Машинобудування

26-30

99,7

100,3

97,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

103,0

103,7

100,9

Виробництво електричного устатковання

27

93,6

92,8

98,1

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,4

101,1

98,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,8

103,4

95,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

110,0

110,0

-

Товари проміжного споживання

 

99,6

99,4

99,7

Інвестиційні товари

 

102,0

102,9

97,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,5

102,1

98,4

Споживчі товари тривалого використання

 

101,9

102,7

100,0

Енергія

 

104,6

104,7

72,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше