Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2019 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,7

102,5

98,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

97,3

90,2

121,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

98,3

98,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

72,8

72,8

-

Добування металевих руд

07

120,6

117,7

122,1

Переробна промисловість

C

98,5

100,3

93,5

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,4

102,4

97,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,7

103,8

96,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

103,1

102,7

107,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

105,5

106,3

94,8

Виробництво цукру

10.81

102,9

106,7

2

Виробництво напоїв

11

107,6

107,5

110,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,2

102,6

99,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

96,7

99,0

92,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,2

96,9

69,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

95,5

95,4

96,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

105,6

106,1

99,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,7

104,9

93,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

91,8

92,8

90,8

Машинобудування

26-30

100,1

100,9

97,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

103,7

104,5

100,9

Виробництво електричного устатковання

27

92,3

91,4

97,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,2

101,2

97,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

103,5

105,7

95,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,0

109,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

99,2

99,9

98,2

Інвестиційні товари

 

103,3

104,7

96,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,7

102,5

98,0

Споживчі товари тривалого використання

 

101,4

102,6

98,7

Енергія

 

102,8

102,8

69,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.09.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше