Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2019 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

92,6

94,2

85,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

77,2

74,4

82,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

76,4

76,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

67,7

67,7

-

Добування металевих руд

07

78,6

74,6

79,5

Переробна промисловість

C

94,3

97,8

85,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,8

103,8

93,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,2

100,2

98,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

108,8

108,7

109,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

106,8

108,2

89,9

Виробництво цукру

10.81

96,2

98,2

2

Виробництво напоїв

11

108,0

107,9

110,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,1

102,9

98,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

94,0

97,0

88,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

85,8

86,4

62,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91,1

92,5

84,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

109,6

110,9

94,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,6

104,3

89,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

81,2

83,8

78,7

Машинобудування

26-30

97,3

98,3

93,6

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

102,6

104,3

97,1

Виробництво електричного устатковання

27

84,6

82,3

97,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,0

101,6

96,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,1

104,6

88,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,4

94,4

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

86,6

89,7

82,2

Інвестиційні товари

 

101,9

103,8

93,1

Споживчі товари короткострокового використання

 

102,8

104,5

95,0

Споживчі товари тривалого використання

 

102,8

105,9

96,3

Енергія

 

89,7

89,8

62,3

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше