Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у IІ кварталі 2019 року¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

106,8

107,6

102,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

117,8

114,0

131,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

109,0

109,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

115,1

115,1

-

Добування металевих руд

07

123,9

115,4

131,9

Переробна промисловість

C

102,5

104,5

97,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,3

106,6

100,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

104,8

105,0

101,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,9

110,9

109,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,9

115,6

104,9

Виробництво цукру

10.81

98,9

101,0

2

Виробництво напоїв

11

114,2

114,0

116,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,8

106,9

111,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,1

104,7

99,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

103,4

104,3

70,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,5

103,2

96,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,5

115,8

102,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,1

110,0

103,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

94,9

94,4

95,1

Машинобудування

26-30

104,3

105,7

101,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,6

108,2

101,7

Виробництво електричного устатковання

27

99,0

98,9

100,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

104,3

105,4

101,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

107,5

108,8

102,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,5

109,5

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

103,5

103,3

104,0

Інвестиційні товари

 

106,6

107,7

102,0

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,7

106,9

100,1

Споживчі товари тривалого використання

 

106,1

108,3

102,5

Енергія

 

109,5

109,6

70,9

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше