Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у ІI кварталі 2019 року¹

(до попереднього кварталу)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

98,6

98,0

101,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,7

100,1

110,9

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,7

99,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

96,7

96,7

-

Добування металевих руд

07

109,5

107,1

111,4

Переробна промисловість

C

100,5

100,9

99,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,0

101,6

98,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,7

103,7

101,4

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,3

100,2

102,3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

102,5

102,9

98,2

Виробництво цукру

10.81

102,3

104,4

2

Виробництво напоїв

11

103,0

103,0

102,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

101,5

101,6

101,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

98,5

99,3

96,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

101,5

102,0

81,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,2

98,3

97,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

102,0

102,3

99,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,9

102,4

98,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

99,8

98,9

100,5

Машинобудування

26-30

99,6

100,0

98,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,9

101,3

99,7

Виробництво електричного устатковання

27

97,1

96,8

98,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,3

100,6

99,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,1

101,0

96,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

92,7

92,7

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

101,5

100,8

102,5

Інвестиційні товари

 

100,9

101,4

98,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,9

101,5

98,5

Споживчі товари тривалого використання

 

101,0

101,2

100,4

Енергія

 

94,5

94,5

81,2

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 10.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше