Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у ІV кварталі 2019 року¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

96,0

98,2

86,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

82,3

80,3

85,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

80,7

80,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

70,9

70,9

-

Добування металевих руд

07

86,5

88,5

83,2

Переробна промисловість

C

94,6

98,1

85,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,2

103,2

93,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,0

101,0

98,0

Виробництво молочних продуктів

10.5

109,7

109,7

109,1

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

107,6

108,9

91,7

Виробництво цукру

10.81

97,1

100,3

… 2

Виробництво напоїв

11

108,5

108,3

110,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

103,4

103,9

99,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

94,9

98,0

89,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

84,3

84,7

64,5

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,1

94,8

86,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

110,9

112,4

95,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,3

105,2

89,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

82,1

85,2

79,4

Машинобудування

26-30

98,5

99,9

94,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

103,1

104,5

98,1

Виробництво електричного устатковання

27

87,2

85,2

98,2

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,6

102,3

96,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

102,6

105,9

90,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,1

104,1

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

88,8

92,8

83,5

Інвестиційні товари

 

103,2

105,2

94,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

102,5

104,3

94,3

Споживчі товари тривалого використання

 

103,2

106,3

96,9

Енергія

 

96,9

96,9

64,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше