Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у І кварталі 2019 року¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

109,8

112,4

99,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

109,8

109,8

109,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

111,3

111,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

119,3

119,3

-

Добування металевих руд

07

99,5

90,0

108,7

Переробна промисловість

C

103,3

105,8

97,5

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,2

106,8

99,9

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,2

101,3

97,9

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,9

111,3

102,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,9

115,7

102,7

Виробництво цукру

10.81

91,1

91,3

2

Виробництво напоїв

11

114,6

114,6

111,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,8

107,4

110,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

105,3

107,4

100,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

101,2

101,6

86,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,1

106,7

95,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,3

116,6

102,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110,5

111,7

101,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

96,3

97,5

95,2

Машинобудування

26-30

106,5

109,5

100,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,1

107,9

100,8

Виробництво електричного устатковання

27

102,8

104,0

99,2

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

105,6

108,1

101,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

110,6

113,8

99,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

124,1

124,1

-

Товари проміжного споживання

 

101,2

102,4

99,7

Інвестиційні товари

 

108,2

110,1

101,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,6

106,9

99,6

Споживчі товари тривалого використання

 

105,2

108,8

100,1

Енергія

 

120,0

120,2

86,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше