Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у І кварталі 2019 року¹

(до попереднього кварталу)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,6

102,6

96,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,6

102,3

104,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,6

105,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

101,3

101,3

-

Добування металевих руд

07

101,8

99,2

104,0

Переробна промисловість

C

98,5

99,7

95,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,7

100,2

97,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,7

98,6

98,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

104,2

104,3

103,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

103,2

103,3

100,5

Виробництво цукру

10.81

100,1

100,3

2

Виробництво напоїв

11

102,7

102,5

109,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

101,8

101,9

100,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,2

100,6

99,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,2

96,5

88,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,4

101,3

97,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

104,7

105,0

101,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,2

102,3

101,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

94,3

96,2

92,6

Машинобудування

26-30

100,7

101,2

99,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,8

102,1

100,7

Виробництво електричного устатковання

27

99,0

99,0

99,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,8

101,2

99,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,3

102,1

98,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

107,4

107,4

-

Товари проміжного споживання

 

98,1

99,4

96,5

Інвестиційні товари

 

101,2

101,7

99,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,0

100,6

97,4

Споживчі товари тривалого використання

 

100,9

102,3

98,2

Енергія

 

105,3

105,4

88,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 10.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше