Архів: 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2019 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 Промисловість

B+C+D

110,2

113,2

98,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

106,8

106,9

106,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

111,3

111,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

120,7

120,7

-

Добування металевих руд

07

92,4

80,3

105,3

Переробна промисловість

C

102,6

105,2

96,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,0

106,6

99,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,1

101,3

95,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,8

111,1

104,1

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

115,8

116,7

102,4

Виробництво цукру

10.81

87,2

86,9

2

Виробництво напоїв

11

114,5

114,5

113,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,2

107,2

107,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

104,6

106,9

99,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

100,0

100,4

85,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,4

106,0

94,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,8

117,2

103,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110,6

111,9

101,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

94,5

95,9

93,3

Машинобудування

26-30

106,6

109,7

100,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

107,0

107,8

104,0

Виробництво електричного устатковання

27

103,4

105,0

98,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

104,4

106,6

100,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

111,5

115,2

98,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

129,3

129,3

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

98,9

99,8

97,7

Інвестиційні товари

 

108,3

110,5

100,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,5

106,9

99,5

Споживчі товари тривалого використання

 

105,5

109,7

99,3

Енергія

 

123,6

123,7

85,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше