Архів: 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2019 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

108,9

111,1

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

114,4

114,8

112,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

111,1

111,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

119,7

119,7

-

Добування металевих руд

07

110,0

108,1

111,5

Переробна промисловість

C

102,8

105,1

97,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

104,4

105,4

100,6

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,0

100,0

101,0

Виробництво молочних продуктів

10.5

111,4

111,6

104,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,7

115,3

106,0

Виробництво цукру

10.81

93,0

93,0

2

Виробництво напоїв

11

113,3

113,3

112,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

108,9

108,4

111,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

104,8

106,4

101,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

107,3

108,1

77,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,4

105,2

97,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,2

116,4

103,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,5

110,5

102,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

95,0

95,9

94,2

Машинобудування

26-30

105,2

107,4

100,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

105,6

107,9

99,0

Виробництво електричного устатковання

27

100,6

101,4

98,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

104,5

106,3

101,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

109,2

111,3

101,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

119,0

119,0

-

Товари проміжного споживання

 

101,9

103,6

99,8

Інвестиційні товари

 

106,7

108,0

101,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

104,9

105,7

100,6

Споживчі товари тривалого використання

 

105,6

109,3

100,2

Енергія

 

117,3

117,4

77,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше