Архів: 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2019 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

107,3

108,9

100,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

114,9

114,9

115,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

112,3

112,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

118,7

118,7

-

Добування металевих руд

07

111,6

108,9

113,9

Переробна промисловість

C

102,6

104,8

97,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

104,7

105,9

100,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,2

103,2

104,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,5

110,5

106,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,1

114,7

105,6

Виробництво цукру

10.81

95,8

96,9

2

Виробництво напоїв

11

114,5

114,4

116,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

108,3

107,7

111,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,4

105,3

99,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

107,4

108,3

74,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,2

105,1

96,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,1

116,4

103,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,9

110,9

103,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

94,2

94,3

94,0

Машинобудування

26-30

104,9

106,8

101,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,2

108,1

100,8

Виробництво електричного устатковання

27

99,9

100,3

99,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

104,7

105,9

102,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

108,5

110,6

100,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

112,7

112,7

-

Товари проміжного споживання

 

101,7

103,0

100,1

Інвестиційні товари

 

106,6

107,8

102,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,2

106,3

100,0

Споживчі товари тривалого використання

 

105,7

108,3

101,8

Енергія

 

112,8

112,8

74,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
13.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше