Архів: 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2019 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

108,5

109,3

104,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

119,9

114,3

140,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

107,6

107,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

113,7

113,7

-

Добування металевих руд

07

131,6

120,3

142,0

Переробна промисловість

C

102,5

104,1

98,6

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,0

106,5

99,4

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

104,7

104,9

101,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

111,7

111,7

108,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

115,0

115,8

104,8

Виробництво цукру

10.81

96,0

97,9

2

Виробництво напоїв

11

114,1

113,9

114,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,7

106,8

112,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,2

104,7

99,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

100,3

101,0

71,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,4

103,1

95,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,8

116,2

101,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,9

109,9

102,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

96,0

94,2

97,4

Машинобудування

26-30

104,3

105,5

101,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,4

108,0

101,5

Виробництво електричного устатковання

27

99,1

98,9

100,2

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

104,4

105,5

102,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

107,2

108,4

101,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

115,3

115,3

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

105,1

103,9

107,2

Інвестиційні товари

 

106,6

107,8

101,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,4

106,7

99,4

Споживчі товари тривалого використання

 

106,0

108,4

102,0

Енергія

 

113,0

113,0

71,0

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше