Архів: 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у червні 2019 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

104,5

104,6

103,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

118,7

113,0

139,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

107,3

107,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

113,1

113,1

-

Добування металевих руд

07

129,3

117,3

141,4

Переробна промисловість

C

102,5

104,7

97,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

106,2

107,5

100,9

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

106,5

106,9

98,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,5

110,4

111,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

115,5

116,2

104,3

Виробництво цукру

10.81

105,0

108,4

2

Виробництво напоїв

11

114,0

113,8

117,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,3

106,2

112,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

102,8

104,0

100,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,5

103,6

67,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,1

101,4

95,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

113,6

114,8

101,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,4

109,2

103,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

94,4

94,7

94,0

Машинобудування

26-30

103,8

104,7

101,6

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

107,1

108,5

102,9

Виробництво електричного устатковання

27

97,9

97,6

100,2

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

103,7

104,8

101,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

106,9

107,6

103,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,8

100,8

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

103,7

103,1

104,9

Інвестиційні товари

 

106,5

107,6

101,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

106,7

107,9

100,8

Споживчі товари тривалого використання

 

106,4

108,1

103,8

Енергія

 

103,0

103,1

67,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
26.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше