Архів: 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2019 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

106,7

107,3

103,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

113,5

103,4

152,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

95,4

95,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

98,8

98,8

-

Добування металевих руд

07

137,2

118,3

156,2

Переробна промисловість

C

101,8

104,4

95,5

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

106,0

107,5

100,3

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

112,0

112,4

99,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,7

110,4

113,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

113,9

114,7

102,5

Виробництво цукру

10.81

99,5

102,5

2

Виробництво напоїв

11

114,3

114,1

115,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,2

106,1

112,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

101,8

103,4

98,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,3

103,3

71,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,9

100,9

96,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

113,2

114,5

101,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,6

108,9

98,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

92,6

94,0

91,2

Машинобудування

26-30

102,8

103,8

100,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,0

107,4

101,6

Виробництво електричного устатковання

27

95,9

95,1

99,8

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

103,5

104,6

101,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

106,0

107,1

101,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

110,9

110,9

-

Товари проміжного споживання

 

103,3

102,4

104,9

Інвестиційні товари

 

106,2

107,2

101,5

Споживчі товари короткострокового використання

 

106,7

108,1

100,2

Споживчі товари тривалого використання

 

106,5

108,4

103,2

Енергія

 

108,6

108,7

71,2

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше