Архів: 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2019 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

104,5

105,3

100,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

111,0

101,2

147,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

98,1

98,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

86,7

86,7

-

Добування металевих руд

07

142,8

133,8

151,0

Переробна промисловість

C

99,9

102,7

93,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

104,6

106,4

98,1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

109,5

109,8

97,7

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,8

110,4

112,3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

112,3

113,4

95,9

Виробництво цукру

10.81

95,1

98,2

2

Виробництво напоїв

11

113,8

113,8

113,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

106,3

105,3

110,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

98,8

101,8

93,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

94,3

95,1

69,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,2

99,0

95,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

113,4

114,7

100,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

106,7

108,3

94,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

90,8

92,6

89,2

Машинобудування

26-30

102,0

103,7

98,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

105,2

106,3

101,1

Виробництво електричного устатковання

27

93,6

93,0

97,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

102,7

104,3

99,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

105,7

108,6

95,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

108,6

108,6

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

102,4

102,8

102,0

Інвестиційні товари

 

106,3

108,3

98,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,6

107,2

98,4

Споживчі товари тривалого використання

 

105,3

107,6

101,1

Енергія

 

104,5

104,6

69,2

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.09.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше