Архів: 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-лютому 2019 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 Промисловість

B+C+D

110,3

113,0

99,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

107,6

107,4

108,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

111,4

111,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

119,1

119,1

-

Добування металевих руд

07

94,7

82,6

107,2

Переробна промисловість

C

103,6

106,1

97,6

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,7

107,6

99,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,8

102,0

96,4

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,7

111,1

101,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

115,0

116,0

101,1

Виробництво цукру

10.81

90,3

90,5

2

Виробництво напоїв

11

115,3

115,4

111,7

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,2

106,9

109,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

105,5

108,0

100,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

98,4

98,5

91,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,4

107,4

94,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,3

116,7

102,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111,0

112,3

100,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

97,0

98,3

95,7

Машинобудування

26-30

107,2

110,5

100,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,3

107,8

101,7

Виробництво електричного устатковання

27

103,9

105,2

99,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

106,1

109,0

101,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

111,3

115,1

98,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

126,8

126,8

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

100,9

101,8

99,6

Інвестиційні товари

 

108,9

111,1

101,0

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,9

107,6

99,1

Споживчі товари тривалого використання

 

105,0

108,6

100,1

Енергія

 

121,4

121,6

91,4

 

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше