Архів: 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-квітні 2019 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

109,2

111,5

99,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

111,0

111,0

111,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

111,5

111,5

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

119,1

119,1

-

Добування металевих руд

07

102,3

94,2

110,0

Переробна промисловість

C

103,1

105,5

97,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,1

106,6

99,9

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,7

101,8

99,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,8

111,1

103,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,7

115,5

103,4

Виробництво цукру

10.81

92,3

92,6

2

Виробництво напоїв

11

114,6

114,6

113,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,9

107,5

110,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

104,8

106,9

100,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,8

103,2

83,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,9

106,3

95,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,2

116,6

103,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110,3

111,5

101,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

95,8

96,7

94,9

Машинобудування

26-30

106,1

108,8

100,6

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,1

107,9

100,8

Виробництво електричного устатковання

27

102,1

103,0

99,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

105,4

107,6

101,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

110,1

113,0

99,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

121,2

121,2

-

Товари проміжного споживання

 

101,3

102,6

99,8

Інвестиційні товари

 

107,8

109,5

101,5

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,5

106,8

99,7

Споживчі товари тривалого використання

 

105,3

108,7

100,5

Енергія

 

118,2

118,3

83,6

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
13.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше