Архів: 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-травні 2019 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

109,1

111,0

100,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

112,8

111,6

116,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

110,7

110,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

118,0

118,0

-

Добування металевих руд

07

107,6

98,7

115,8

Переробна промисловість

C

103,0

105,2

97,6

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,1

106,6

99,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

102,3

102,4

99,9

Виробництво молочних продуктів

10.5

111,0

111,2

104,7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,8

115,5

103,7

Виробництво цукру

10.81

93,0

93,7

2

Виробництво напоїв

11

114,5

114,5

113,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,9

107,4

110,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

104,5

106,5

100,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,3

102,8

81,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,4

105,7

95,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

115,1

116,5

102,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110,0

111,2

101,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

95,8

96,2

95,4

Машинобудування

26-30

105,8

108,1

100,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,2

107,9

100,9

Виробництво електричного устатковання

27

101,5

102,2

99,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

105,2

107,1

101,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

109,5

112,0

100,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

120,0

120,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

102,1

102,8

101,2

Інвестиційні товари

 

107,5

109,1

101,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,5

106,8

99,6

Споживчі товари тривалого використання

 

105,5

108,6

100,8

Енергія

 

117,1

117,2

81,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше