Архів: 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-червні 2019 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

108,3

110,0

101,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

113,7

111,9

120,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

110,1

110,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

117,2

117,2

-

Добування металевих руд

07

110,9

101,6

119,8

Переробна промисловість

C

102,9

105,1

97,6

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,3

106,7

100,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,0

103,1

99,7

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,9

111,1

105,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,9

115,7

103,8

Виробництво цукру

10.81

94,9

96,0

2

Виробництво напоїв

11

114,4

114,4

114,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,8

107,2

111,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

104,2

106,0

100,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,3

102,9

78,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,8

104,9

95,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,9

116,2

102,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,8

110,8

102,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

95,6

95,9

95,2

Машинобудування

26-30

105,4

107,5

100,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,3

108,0

101,3

Виробництво електричного устатковання

27

100,9

101,4

99,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

104,9

106,7

101,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

109,1

111,3

100,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

116,6

116,6

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

102,3

102,9

101,8

Інвестиційні товари

 

107,4

108,9

101,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,7

106,9

99,8

Споживчі товари тривалого використання

 

105,6

108,5

101,3

Енергія

 

114,7

114,8

78,8

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше