Архів: 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-липні 2019 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

108,1

109,6

101,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

113,7

110,6

124,6

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

108,0

108,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

114,5

114,5

-

Добування металевих руд

07

114,5

103,8

124,7

Переробна промисловість

C

102,8

105,0

97,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,4

106,8

100,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

104,2

104,4

99,7

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,9

111,0

106,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,8

115,5

103,6

Виробництво цукру

10.81

95,6

96,9

2

Виробництво напоїв

11

114,4

114,4

114,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,7

107,0

111,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,8

105,7

99,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,3

103,0

77,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,4

104,4

95,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,6

116,0

102,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,5

110,6

101,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

95,2

95,7

94,6

Машинобудування

26-30

105,0

107,0

100,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,3

107,9

101,3

Виробництво електричного устатковання

27

100,2

100,5

99,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

104,7

106,4

101,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

108,6

110,6

100,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

115,7

115,7

-

Товари проміжного споживання

 

102,5

102,8

102,3

Інвестиційні товари

 

107,2

108,6

101,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,8

107,1

99,9

Споживчі товари тривалого використання

 

105,7

108,5

101,6

Енергія

 

113,7

113,8

77,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше